La Comissió Europea ha proposat situar en 275 euros MWh el límit del preu del gas en la cotització a futur dins el mercat neerlandès del TTF, el que actualment s'utilitza com a principal referència a Europa per fixar l'import del gas. El topall, però, només s'activaria sota una sèrie de supòsits i es desactivaria de forma automàtica si la situació al mercat es tornés a normalitzar. L'objectiu de tot plegat, segons ha informat aquest dimarts des d'Estrasburg la comissària d'Energia, Kadri Simson, consisteix a prevenir episodis amb importants pics en els preus energètics i, alhora, evitar disrupcions al mercat, així com assegurar el subministrament energètic al conjunt de la Unió Europea.

Tal com ha detallat la Comissió Europea, el mecanisme s'activaria únicament si es compleixen dues condicions. Per una banda, que el preu a futur del gas en el mercat del TTF se situï per sobre els 275 euros per MWh durant dues setmanes consecutives. Per altra, caldrà que el preu de gas al TTF se situïn almenys 58 euros per sobre l'import de referència del Gas Natural Liquat (GNL) durant deu dies consecutius.

Un cop es donin aquests supòsits, l'Agència per la Cooperació els Reguladors d'Energia (ACER, per les seves sigles en anglès) publicarà de forma immediata una correcció al Diari Oficial de la Unió Europea i informarà els diferents òrgans competents dels procediments. L'endemà mateix, el mecanisme entraria en funcionament fins que els preus al TTF tornessin a situar-se per sota els nivells establerts. Segons ha detallat l'executiu comunitari, el límit es podrà activar a partir de l'1 de gener de 2023.