Els 350 diputats que resultin elegits a les eleccions d'aquest diumenge cobraran un mínim mensual de 3.800 euros, podran estrenar una tauleta, model iPad, i disposaran també d'un mòbil iPhone, han de declarar el seu patrimoni i, per primera vegada, hauran d'omplir també una declaració dels seus interessos especificant de quines empreses han cobrat fins ara.

Els nous propietaris dels escons del Congrés cobraran el seu primer sou a finals de maig, pocs dies després de la sessió constitutiva de la Cambra, prevista per al 21 del mes que ve, en què prendran formalment possessió del seu càrrec al jurar o prometre la Constitució. Però en aquesta primera nòmina s'inclourà també la part proporcional del sou corresponent als dies 29 i 30 d'abril.

L'assignació bàsica serà de 2.972,94 euros bruts al mes igual per a tots els diputats, a la qual se sumen complements en funció del seu paper a la Cambra i una indemnització neta (sense impostos) per despeses derivades de la seva activitat parlamentària a la capital: 917.03 euros al mes per als electes per Madrid i 1.921,20 euros per a la resta.

Aquestes quantitats van ser aprovades per la Mesa del Congrés el passat mes de gener, després que la Cambra convalidés el decret llei pel qual el Govern va aprovar la pujada del sou dels funcionaris. Les retribucions dels parlamentaris es fixen en els Pressupostos de la Cambra, però augmenten o disminueixen igual que les dels treballadors de l'Administració General de l'Estat.

Atès que el Govern va optar per apujar el sou dels empleats públics per decret abans d'intentar tramitar els pressupostos generals de l'Estat per a 2019, el Congrés va decidir aplicar aquest increment als diputats sense esperar que el projecte pressupostari veiés la llum. Aquests Pressupostos no van arribar ni a tramitar per manca de suports, però la pujada salarial decidida al gener per als diputats i el personal de la Cambra es va mantenir.

Indemnitzacions i plusos

Els nous diputats, a més del citat 'salari base', i les indemnitzacions per despeses de representació podran rebre una sèrie de complements per a despeses de representació i de lliure disposició en funció del càrrec parlamentari que exerceixin.

Els màxims són els que perceben els portaveus dels grups parlamentaris (2.819,97 euros al mes) i els quatre vicepresidents de la Cambra (3.060,92), fins a arribar als 9.651,04 euros extra que es reserven a la Presidència de la Cambra.

El Congrés cobrirà a més les despeses de transport dels diputats abonant directament el preu del bitllet a l'empresa transportista, tret que els parlamentaris utilitzin el seu propi vehicle, per la qual cosa se'ls abonaran 0,25 euros per quilòmetre sempre que el desplaçament estigui degudament justificat.

3.000 euros anuals per a taxis

Els que no tinguin cotxe oficial tindran a la seva disposició, com passa des de l'any 2006, una targeta per als seus desplaçaments en taxi per Madrid amb un límit de 3.000 euros anuals.

Els diputats que ja tenien escó i aconsegueixin renovar podran seguir utilitzant els telèfons iPhone que tenien en l'anterior legislatura, i els seus nous companys rebran terminals del mateix model, de 2018, que la Cambra té en estoc.

El paquet tecnològic que la Cambra posa a disposició dels diputats es completa amb una tauleta iPad que, en aquest cas, seran noves per a totes les seves senyories. Les que s'utilitzaven fins ara daten de 2016 i Apple deixarà de fabricar-les pròximament. Per això el Congrés ha optat per convocar un nou concurs per actualitzar aquests aparells per un import superior a mig milió d'euros.

Així mateix, els diputats elegits el diumenge seran els primers als quals se'ls apliqui el nou Codi Ètic de la Cambra que implica que, a més de presentar les dues declaracions que ja s'exigeixen a l'acreditar al Congrés, una sobre béns i patrimoni i una altra d'activitats, hauran d'adjuntar una tercera declaració d'"interessos econòmics".

Títols acadèmics i reunions amb 'lobbies'

En aquest escrit, que serà públic al web del Congrés de la mateixa manera que les altres dues declaracions, hauran de detallar les activitats privades que li han generat rendiment econòmic en el passat, incloent el període, el nom de l'ocupador i el sector en què s'ha operat, així com les donacions, obsequis no remunerats, incloent viatges i invitacions a activitats esportives i culturals, que poguessin reflectir algun tipus d'interès econòmic.

A més, els diputats hauran de prendre totes les mesures necessàries per evitar l'existència d'un conflicte d'interessos que pugui "posar en dubte la seva objectivitat i independència" i, si no es pot resoldre, haurà de comunicar abans del debat i votació del punt que li afecti, el que obre la porta a la seva inhibició.

El nou codi també els obliga a rebutjar "obsequis o beneficis que puguin ser raonablement percebuts com un intent d'influir en la seva conducta".

A la pàgina web de la Cambra es publicarà una breu ressenya de les dades biogràfiques acadèmiques dels diputats i es podran consultar tots els títols, dades i arxius que el parlamentari consideri rellevants. També hauran de fer pública la seva agenda institucional incloses les seves reunions amb 'lobbies'.