Quina és l’activitat principal de l’empresa?

És la mecanització per arrencament de ferritja, tan en torns com en centres de control numèric, fabricacions segons requeriments i plànols de client; sempre comptant amb estreta col·laboració, cercant la màxima eficiència i solucions a la seva industrialització.

Amb quins materials i quina maquinària treballen?

Els materials més usuals són acer, acers inoxidables, aluminis i bronze, però també, en ocasions, mecanitzem plàstics tècnics i altres. I pel que fa a la maquinària, gairebé el 100% és de marca japonesa, marques líders en el mercat, comptem amb estreta col·laboració d’un bon partner com és Mazak. Disposem de quatre centres i uns deu torns d’última generació, quatre dels quals amb carregadors tipus Gantry-Robot.  

Quin és el sector potencial per al qual treballen i el perfil de client majoritari?

Cada cop donem servei a clients i sectors més diversos, principalment fabriquem components per al sector d’autobusos / autocars, components ferroviaris, matrius per a fabricació de llaunes d’alimentació, així com també elements per a maquinària diversa: packaging, tèxtil, tractaments industrials... 

Quin és el valor afegit d’AFM? Què valora el client?

Intentem avançar-nos a les seves necessitats. Oferim qualitat i fiabilitat per donar el millor servei al client. En aquest sentit, invertim constantment amb maquinària per estar a l’última tecnologia; hem ampliat en varies ocasions les instal·lacions de la nau per augmentar la capacitat productiva. I en comandes repetitives, disposem d’estoc de reserva per atendre ràpidament les incidències o les necessitats imprevistes.  

Quan va néixer i com ha evolucionat l’empresa?

Al 1981, va sorgir com a empresa satèl·lit de Masats S.A. L’any 2006 em vaig incorporar com a director, gràcies a la confiança i l’aposta que va fer en mi Salvador Alpont. El 2008 Eduard Tulleuda i jo mateix vam formalitzar la compra de l’empresa. L’any 2011 ens vam traslladar al polígon de Bufalvent de Manresa, en una nau de propietat amb el doble de capacitat; i l’any passat vam ampliar la nau en 1.200 metres quadrats més. Actualment tenim molt diversificat els tipus de clients, minimitzant els eventuals riscos futurs que poden haver-hi per sectors.

Quants treballadors són? 

Actualment som una plantilla de 24 persones, majoritàriament joves, i en la pràctica totalitat personal estable i fix. Apostem per la formació i creixement conjunt, col·laborant amb instituts i centres de formació de la zona. 

Quines són les perspectives de futur?

Avancem pas a pas, sense pausa, sempre tenim una alguna acció a implementar. Ara mateix tenim encarregat un nou CNC de major capacitat/ dimensions, orientat a optimitzar un nou projecte.

Per a nous projectes o noves inversions compten amb el suport del seu banc de referència. Com valora l’ajut que reben?

Evidentment disposar de la confiança d’un bon proveïdor en temes relacionats amb la banca, que en el nostre cas és BBVA, fa que puguem focalitzar tots els esforços a la nostra activitat, sabent que les nostres necessitats seran ateses sense demores. Per això juga un paper molt important comptar amb un interlocutor implicat de referència.