Meritxell Grima, de 45 anys, nascuda a Manresa, i mare de 2 fills, dirigeix la banca de Particulars de la direcció territorial Catalunya de CaixaBank des de setembre de l’any passat. Grima va estudiar a l’escola Camps i Fabrés de la capital del Bages, i va cursar el grau de llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat Pompeu Fabra.

Ens pot avançar quin serà, a grans trets, el contingut de la seva ponència?

Penso que la vida de tota persona, home o dona, és un conjunt de reptes vitals que anem superant dia a dia. En la meva intervenció em centraré en aquells que pel fet de ser dona m’han estat més complicats o, si més no, m’han deixat més empremta, aquells que defineixen el caràcter de cadascuna de nosaltres.

Ens podria explicar en detall quina ha estat la seva trajectòria a CaixaBank?

Vaig entrar a CaixaBank l’any 98, just acabar la meva carrera d’ADE. Primer vaig treballar en l’àmbit de les empreses, fins que al 2000 vaig assumir la sotsdirecció de l’oficina Sant Joan. Posteriorment, vaig ser directora de l’oficina de Santpedor i de l’oficina de la Plaça Catalunya de Manresa. Del 2016 al 2020 vaig passar a la Direcció Territorial Catalunya de l’entitat, ubicada a Manresa, com a especialista de risc. El setembre de 2020 em van nomenar directora de Banca de Particulars de la Direcció Territorial.

Amb quines dificultats i avantatges creu que s’ha anat trobant al llarg de la seva trajectòria professional pel fet de ser dona?

De dificultats en destacaria tres que han estat un repte: entrar en un sector principalment masculí, el de la Banca; afrontar la maternitat en un moment professionalment intens, i conciliar la carrera professional amb la vida familiar. Com avantatge, he tingut la sort que CaixaBank m’ha acompanyat en tot aquest procés vital i professional i he pogut fer realitat els meus somnis i projectes professionals, sense deixar de banda la vida personal.

Quin considera que és avui el paper de la dona al sector bancari?

Molt important. El meu pare sempre havia treballat a la banca i 25 anys enrere la presència de les dones era molt minsa. Per sort això ha canviat, al sector financer però sobretot a CaixaBank. Avui, a la Direcció Territorial Catalunya de l’entitat financera més de la meitat dels càrrecs directius ja els ocupen dones. I és un procés en constant progressió. Tenim camí per recórrer però anem en la bona direcció i a bona velocitat.

Creu que la rellevància de la dona a l’entitat i al sector en general ha anat evolucionant amb el temps? En quin sentit?

Moltíssim, especialment a CaixaBank. Les dades ens avalen: a nivell general de l’entitat, el 55,6% de la plantilla són dones, el 60% de les promocions internes també les protagonitzen dones, i un 41,5% de dones ocupen posicions directives. En el cas de la Territorial Catalunya, el 50% de les places directives estan ocupades per dones.

Com creu que la banca i CaixaBank en particular les ajuda a fer realitat els projectes de les dones emprenedores?

A nivell intern, a CaixaBank disposem el programa Wengage, que fomenta la meritocràcia, la igualtat d’oportunitats i la diversitat de gènere. Jo hi he participat, a través d’un programa de Mentoria a través del qual m’han facilitat una mentora durant 6 mesos, que m’ha acompanyat en tot el procés de canvis professionals. Per mi ha estat molt enriquidor. Poder compartir el meu nou rol i les inquietuds que això em suposava amb una altra directiva, en aquest cas de Telefònica, m’ha permès créixer personal i professionalment. Pel que fa al suport de CaixaBank a les emprenedores m’agradaria destacar, entre d’altres línies de finançament, l’acció de MicroBank, el banc social de CaixaBank creat el 2007, que facilita finançament als col·lectius i projectes que generen un impacte social favorable. És el banc de les emprenedores. De fet, només en l’últim any i a Catalunya hem concedit finançament a més de 30.000 beneficiaris i hem ajudat a generar més de 8.500 llocs de treball.

Què considera que caldria fer per eliminar la bretxa salarial

A CaixaBank no existeix. Pel que fa a la resta d’empreses, cal canviar el marc regulatori perquè això no passi, sense cap mena de dubte. La feina s’ha de retribuir en igualtat de condicions per la contribució i els mèrits professionals i no pel gènere.

Què recomanaria a les emprenedores del territori?

Recolzar-se en els tres pilars que fan que en la teva vida, tant personal com professional, puguis fer realitat els teus somnis: creure en tu mateixa, tenir el suport de la teva família o del teu entorn, i que la teva empresa o entitat et doni suport en tot el què calgui. I a nivell econòmic deixar-se assessorar per professionals, com els de CaixaBank, per poder donar la solució financera més adequada que faci realitat el seu somni.

Què creu que pot aportar la seva experiència a les assistents a la jornada eWoman?

Espero que serveixi per demostrar que tot i que la vida és una cursa d’obstacles, aquests es poden superar. No podem obviar-los, no podem fer veure que no existeixen, el què hem de fer és afrontar-los amb seguretat i trobar solucions, ser lluitadores i perseverants. La majoria de les vegades, superar-los depèn de nosaltres mateixes, de cadascuna de nosaltres.