El Govern ha aprovat la pròrroga fins al 3 de juliol del 2020 del programa «Objectiu 2020: un repte cap a la visió zero víctimes mortals a la xarxa viària de Catalunya». Aquesta renovació respon a la necessitat de consolidar els objectius governamentals, adreçats a la reducció de la mortalitat i l'accidentalitat viària.

La pròrroga aprovada donarà continuïtat al reforç de la plantilla existent del Servei Català de Trànsit (SCT), perquè el dota dels recursos humans adients per fer front amb eficàcia i eficiència a l'assoliment de l'objectiu de reducció de la mortalitat del 50% a les vies catalanes respecte de l'any 2010.

El programa es va aprovar el 2017 en suport a les polítiques de lluita contra la velocitat excessiva, el canvi d'actituds per garantir una mobilitat sostenible, saludable i segura i l'avaluació de l'eficàcia de les sancions per a la determinació de les necessitats de plantilla del Servei Català de Trànsit. L'objectiu de pla és reduir el nombre de víctimes mortals a les carreteres catalanes.