Els dos darrers anys hi ha hagut a l'Estat espanyol més de cent casos d'agressions sexuals grupals com el de Manresa. El projecte «Geoviolència sexual», impulsat per Feminicidi.net amb l'objectiu de documentar aquests casos de violència sexual sobre els que no hi ha estadístiques oficials, xifra en 104 les agressions múltiples perpetrades des de 2016 fins al març del 2019: 17 el 2016, 14 el 2017, 59 el 2018 i 14 durant els tres primers mesos del 2019. No obstant això, els últims dies han transcendit diversos casos més a Pamplona, el País Valencià i almenys dos a Mallorca. L'últim va ser aquest cap de setmana a Magaluf i en aquest cas la víctima va ser un noi irlandès de 19 anys.

Segons les estadístiques de «Geoviolència sexual», 356 agressors van participar en els 104 casos que té registrats. En cinc es desconeix el nombre d'homes que hi van participar. El 62,5% de les agressions van ser violacions consumades. Un de cada quatre agressors era menor d'edat i una de cada tres víctimes també.

Els agressors van captar imatges o van fer vídeos de la víctima mentre era vexada en el 13,5% d'aquests casos. Una de cada quatre violacions grupals es van cometre a Andalusia. El 17,3% al País Valencià i el 14,4% a Catalunya.