L´OCIC del Consell Comarcal del Bages ha elaborat unes recomanacions per als afectats pel tancament de Dentix a Manresa. El 4 de desembre el BOE va publicar-ne la declaració de concurs de creditors.

Els afectats que hagin pagat el tractament en efectiu, amb targeta de crèdit o dèbit o un crèdit personal han de fer la reclamació a l´administrador concursal, per intentar recuperar els diners pagats per un servei no prestat (no cal advocat ni procurador). El termini per reclamar és fins al 3 de gener de 2021. Cal fer-ho a través de l´e-mail dentix.concursal@iusaequitas.net o bé per correu ordinari a Account Controlius&Aequita Administradores Concursals, SLP; avinguda Alberto Alcocer 24, 4a planta, 28036 Madrid. Al correu cal fer-hi constar la identificació del concurs: Concurs ordinari 1305/2020, amb número d´identificació general de procediment 28.079.00.2-2020/00133464. Interlocutòria de data 20/11/2020. També cal que fer-hi constar: DNI, nom i cognoms, domicili, telèfon i adreça electrònica, els diners pagats per serveis que no prestat, amb còpia dels pagaments fets i de tota la documentació de què es disposi (historial mèdic, reclamacions fetes, etc).