Articles

La salut sí que té gènere: 6 malalties que són més freqüents en dones

Les dones viuen més que els homes i segons l'Enquesta Europea de Salut van al metge amb més freqüència i consumeixen més medicaments que els homes. D'altra banda, l'estudi ‘Mujer, discapacidad y enfermedad crónica’ realitzat per la Universitat Complutense de Madrid i la Plataforma d'Organitzacions de Pacients assenyala que des que es perceben els primers símptomes de malestar fins que es diagnostiquen transcorren 6 anys, el doble que en el cas dels homes.

Aquestes són algunes diferències entre elles i ells, però, tal com mostren diferents estudis per especialitats, n'hi ha també d'altres. Més enllà de les patologies pròpies que afecten exclusivament els òrgans femenins, com els trastorns ginecològics o els lligats a l'embaràs, n'hi ha algunes que, encara que afecten tots dos sexes, les pateixen més les dones.

Un d’aquests problemes de salut clarament femenins és la migranya. De fet, el 80% de les persones que pateixen aquesta malaltia al nostre país són dones, és una de les principals causes de discapacitat i la primera en dones joves. Encara és més acusada la bretxa de gènere pel que fa a l'artritis reumatoide: el 89,9% dels pacients són dones segons l'enquesta sobre Impacte i control de l'Artritis Reumatoide a Espanya (2020). També són elles les més proclius a patir malalties com l'espatlla congelada (també anomenada capsulitis adhesiva, el síncope o trastorns de tiroide com l'hipotiroïdisme o l'hipertiroïdisme).

També mereix una atenció especial l'insomni. Espanya és un dels països amb pitjor qualitat de son d'Europa: la Societat Espanyola de Neurologia calcula que prop de la meitat de la població (el 48%) dorm poc o dorm malament i que més de quatre milions d'espanyols pateixen trastorns greus, com l'insomni crònic. Una dada més diu que el 60% dels insomnes són dones.

Tot i que el perquè d'aquest biaix de gènere continua sent en molts casos una incògnita –una combinació de factors biològics, fisiològics i genètics– en algunes malalties està estretament vinculat amb els canvis hormonals que es produeixen al llarg de la vida. Hem consultat amb especialistes de diferents centres del Grup Quirónsalud per aprofundir en les claus d'aquestes malalties tan marcadament femenines, conèixer els factors de risc, les pautes de prevenció i els avenços en recerca i tractament.