L'Ajuntament de Manresa ha rebaixat de 6 a 3 milions d'euros l'import a partir del qual ha de passar obligatòriament pel ple municipal l'aprovació de concessions de serveis i contractes d'obres i de subministraments.

Fins ara era la junta de govern pública local qui tenia aquesta potestat delegada pel ple, per imports que arribessin fins als 6 milions d'euros. A partir d'ara, quan la quantitat dels imports dels contractes excedeixi de 3 milions, hauran de ser aprovats en sessió plenària.

També passaran pel ple els contractes privats de qualsevol classe i l'adjudicació de concessions sobre béns municipals i l'adquisició de béns immobles quan l'import sigui superior a 500.000 euros.

D'altra banda, si fins ara l'aprovació de projectes no continguts en el pressupost que tenien un cost superior als 300.000 euros havien de passar pel ple municipal -i els d'import inferior podien ser aprovats per la junta de govern pública local- a partir d'ara tots poden tenir el vistiplau administratiu en junta de govern pública. D'aquesta forma es facilita la seva tramitació, ja que és possible, en cas de necessitat, convocar una junta de govern extraordinària pública. A més, la junta de govern no té cost i això la fa més àgil i assequible econòmicament.

Cal dir que, inicialment, l'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa havia establert el llindar per a l'aprovació de concessions de serveis i contractes d'obres i de subministraments en 6 milions d'euros, i en 3 milions d'euros per als contractes privats, i que van ser les reticències expressades pels grups municipals del PSC i Fem Manresa les que van esperonar el govern a rebaixar-los a 3 milions d'euros i 500.000 euros, respectivament.

Fem va mostrar la seva oposició per considerar que podia afavorir l'opacitat en nom de més agilitat en la contractació, ja sigui de concessions, contractes d'obres o operacions de crèdit. Per al PSC no seria tant una qüestió de transparència sinó de manca de debat, ja que en les juntes de govern públiques, tot i fer-se a porta oberta i amb lliure accés per a la ciutadania, només hi poden participar els membres del govern.

El govern va defensar les mesures com a necessàries per a l'eficiència de la gestió municipal i va oferir la rebaixa de quantitats per obtenir el vot favorable dels grups municipals de l'oposició, però sense èxit. Fem Manresa va votar en contra i el PSC es va abstenir.

El govern va mantenir igualment la rebaixa.