El pla preveu incorporar altres perfils als equips d'atenció primària que treballin de forma interdisciplinària amb la resta de professionals de medicina i infermeria. Aquests canvis, ja previstos, impliquen noves formes de treballar, una reorganització de les funcions i nous processos de treball. De fet, suposa un canvi de model que la pandèmia accelera. Per això, el pla planteja afegir professionals de forma conjuntural per donar resposta a la covid, així com també d'altres de forma estructural per seguir reforçant la plantilla de professionals. En concret, els equips d'atenció primària sumaran més de 1.400 professionals i, a banda, se n'incorporaran 2.400 d'altres disciplines per assumir tasques assistencials.