Diu un estudi que ha encarregat l'Ajuntament de Manresa que a la capital del Bages hi ha llistes d'espera en diferents centres, que totes sumades indicarien que hi ha unes 500 persones pendents de rebre assignació per viure en una residència geriàtrica. Els mateixos autors de l'estudi, però, adverteixen que a hores d'ara no es disposa d'un sistema fiable per saber quanta gent gran de la ciutat ha presentat sol·licitud a més d'un centre. Que hi ha llista d'espera és una evidència, i no prendre mesures amb determinació i urgència emparant-se en aquesta suposada manca de fiabilitat de les dades no ajuda gens a resoldre el veritable problema: no poder donar assistència a persons que tenen necessitat de rebre algun tipus de suport. El que sí que diuen tots els estudis i informes de manera coincident és que Manresa ja és a hores d'ara una ciutat amb un alt índex d'envelliment. I res no fa preveure que aquesta sigui una tendència que pugui tenir cap retrocés en els propers anys.