Les relacions d'abús d'adults a menors també afecten la comunitat benedictina de Montserrat. Era vox populi la incomoditat que havia generat la presència del que es va conèixer com a lobby rosa, i la política del monestir d'apartar a altres destinacions els monjos que portaven l'etiqueta de problemàtics. Però fins ara no se sabia de cap cas d'abús d'un religiós montserratí a un menor. Ara ja sí. Un cas dels anys 90, que la víctima destapa ara, relacionada amb els joves del servei d'escoltes i el pare Andreu Soler. Els fets eren coneguts per la comunitat, per l'abat d'abans i per l'actual, i s'havien pres mesures, com apartar el pare del tracte amb els adolescents i pagar el tractament psicològic al jove que hauria patit els tocaments. Però fins ara s'havien intentat no explicar ni posar en coneixement de la justícia. Ahir, la comunitat va fer públic que es crea una comissió per aquests casos, amb la voluntat de ser més transparents, formada amb persones independents. És un situar-se, ara, en el camí adequat, en un espai lliure per explicar i assumir.