La Fundació Universitària del Bages (FUB) ha començat el primer trimestre de 2019 sumant més de 3.000 m2 a les seves instal·lacions, amb la posada en marxa del recinte que hem batejat com a FUB3, a l'antic Escorxador de Manresa. Totalment finançada amb recursos propis, es tracta d'una ampliació notable del campus universitari de la ciutat si bé la seva transcendència va més enllà de l'estricte creixement en espai i equipaments. I és que la FUB3 ha suposat un esforç de rehabilitació de patrimoni arquitectònic local per posar-lo al servei de l'activitat del campus Manresa de la UVic-UCC: la generació, la transferència i la divulgació de coneixement a partir de la docència, de la recerca i també de la prestació de serveis de salut, educatius i de suport a l'activitat empresarial.

Fa més d'un segle, el recinte de l'Escorxador es va construir per treure del centre de la ciutat una activitat industrial, el sacrifici d'animals per al consum humà, que convivia amb dificultat amb els usos residencial, comercial i de serveis. Va ser el mateix argument que va obligar al cessament de la seva activitat, a final del segle XX, i que va deixar-lo temporalment buit fins que va entrar-hi la vida veïnal, de la mà de l'associació de veïns del Poble Nou.

La construcció d'un edifici de nova planta en un dels laterals del recinte per acollir el Centre Tecnològic de Manresa, el 1999, va ser el primer pas per a la reconversió d'aquest equipament industrial en un espai dedicat al coneixement. La rehabilitació del pavelló central per dedicar-lo a biblioteca universitària, el 2005, va permetre avançar una mica més en aquest sentit. La marxa del CTM, el 2013, que hauria pogut ser un retrocés en aquest itinerari cap a la creació d'un focus de coneixement en aquesta zona, es va compensar, ben aviat, amb la reconversió de l'edifici com a seu de nous serveis universitaris vinculats a la FUB.

A punt d'esgotar la segona dècada del segle XXI, la intervenció sobre els pavellons, que durant molts anys havia ocupat l'entitat veïnal (que va acceptar generosament traslladar la seva activitat a un altre indret del barri), ha completat l'evolució de la funció d'aquest recinte iniciada vint anys enrere. Així, avui, en lloc d'allunyar una activitat de la gent el que fa és apropar-la. L'antic Escorxador, cedit per l'Ajuntament de Manresa a la FUB, reconvertit en la seva totalitat en zona universitària, permet fer més accessible el coneixement a la ciutat i al mateix temps obrir aquesta al món, fent-la atractiva a persones d'altres indrets que hi aporten riquesa i diversitat.

Amb la FUB3, creix la universitat a la ciutat i la seva capacitat per atreure talent i de projectar-se a la resta del país, a la comunitat internacional. Hem estrenat noves instal·lacions però, sobretot, hem completat una reconversió simbòlica que fa evident l'aposta pel coneixement que estan fent les ciutats i el països en el segle XXI. És una transformació positiva de la ciutat que ha estat possible per la implicació i bona predisposició de moltes persones i institucions. A totes elles, gràcies per fer-ho possible.