Sant Agustí passejava per la platja rumiant el misteri de la Santíssima Trinitat (Pare, Fill i Esperit Sant, un únic Déu en Tres Persones diverses), quan va veure un nen que omplia d'aigua un forat que hi havia fet a la sorra. El nen li va dir que volia posar tota l'aigua del mar en aquell forat. El sant li va contestar que això era impossible d'aconseguir. El nen li va respondre que voler comprendre el misteri de la Santíssima Trinitat encara és més difícil. Que és impossible per a la ment humana. Sant Ignasi deia que ens és com tres notes musicals que, tocades alhora, fan un acord. Sant Patrici va explicar aquest Misteri fent ús d'un trèvol de tres fulles. També ens el podem imaginar com tres llumins separats que conjuntament fan la mateixa flama.

Jesús va dir als deixebles, poc abans de la seva passió i mort, que Ell està en el Pare i que el Pare està en Ell. Que pregaria al Pare i que el Pare els enviaria, en nom seu, un altre Intercessor (l'Esperit Sant) que els ensenyaria totes les coses i els recordaria les seves paraules.

La Santíssima Trinitat busca el mateix bé que és la salvació de la humanitat. Les Tres Persones creen, redimeixen i santifiquen, a la vegada, però a cada Persona se li atribueix una determinada obra:

El Pare és Déu creador de totes les coses, visibles i invisibles.

El Fill és Jesucrist, que prové del Pare i hi és igual al Pare; és el redemptor, la Paraula de Déu feta carn, que ens ensenya a viure com a fills de Déu. Jesús és el camí, la veritat i la vida.

De l'amor etern entre el Pare i el Fill prové l'Esperit Sant, que dona testimoni de Jesús. Dona coneixement, força, impuls, inspira, guia i ajuda a mantenir la fe, l'esperança i la caritat.

Jesucrist ens ensenya com és Déu Pare i actua en nosaltres mitjançant l'Esperit Sant. Quan escoltem la Paraula de Déu, demanem a l'Esperit Sant que ens il·lumini per poder captar el sentit més profund del seu missatge i posar-lo en pràctica.