Fa quaranta anys, un 5% de la població major de 18 anys de Manresa era analfabeta, segons un estudi de l'Escola d'Adults del barri Mion-Puigberenguer a partir de les dades estadístiques oficials i del cens. El treball va ser divulgat a doble pàgina per aquest diari. Les dades que dimensionaven la magnitud de tema s'explicaven ben aviat: «Els que es declaren analfabets totals són 2.573 persones, les quals representen el 5,01% de la població major de 18 anys. Les que afirmen saber només llegir o escriure sumen 17.302 persanes, que representen el 33,73% de la població. En parlar de població ens referirem sempre a la que té més de 18 anys. Una altra dada interessant és que dels analfabets (2.573) n'hi ha 1.338 que tenen més de 65 anys, xifra que representa un 52% del total. Creiem important aquesta xifra, sobretot de cara a la creació de noves escales d'alfabetització, ja que considerem que aquests difícilment hi assistiran. També considerem molt important el repartiment entre homes i dones. Dels que hem considerat analfabets absoluts, trobem 582 homes, que representen el 22,61%, i 1.991 dones, que ens donen el 77,39%».