Fa quaranta anys se celebrava el cinquantè aniversari de l'Exposició d'Artistes Manresans, que organitzava cada any el Cercle Artístic de Manresa amb motiu de la festa major. La primera resultava estar datada per la de l'any 1930, de manera que l'aniversari del naixement era clar. «La tradició té un pes ineludible. El temps, però, marca el punt just allà on cal valorar aquest pes. El costum, la continuïtat, es veuen així premiats amb celebracions commemoratives com el 50è aniversari de l'Exposició-Concurs d'artistes Manresans d'enguany. La fragilitat de tota manifestació cultural fa que aquesta a vegades busqui suport en el temps, en la seriació si ho permet, en el canvi de xifres davant el títol anunciador, creient així que, assolint la durada, s'aconsegueix també una solidesa. La inèrcia d'una organització que ve pautada en el temps ha aguantat aquesta continuïtat moltes vegades. D'això en sabria molt el Cercle Artístic, entitat organitzadora, i tantes altres que porten al seu darrera experiències seriades similars». Aquesta era l'arrencada del comentari que en feia Pilar Parcerisas, avui reconeguda historiadora de l'art català.