Aquí «Pere» parla en representació del conjunt dels deixebles, avui en diríem seguidors de Jesús o cristians.

«Setanta vegades set» simbolitza «sempre». En el temps de Jesús, el set era un nombre que indicava «totalitat», per això Pere diu «set vegades», però Jesús, com que tothom sabia comptar fins a 10 segur, hi afegeix el nombre incomptable 70, per indicar que ho ha de fer tantes vegades com convingui.

«Perdona les nostres culpes, com nosaltres perdonem», tal com diem en el Parenostre, simbolitza la norma ètica que ens porta a la pràctica l'amor als altres.

Seguint aquests símbols, posats en la paraula de Jesús, ens encaminen a fer unes consideracions que ens porten al perdó, a perdonar. Jesús perdona gratuïtament, nosaltres també ho hauríem de fer. A vegades condicionem el perdó o fem servir excuses. Per exemple, «perdono però no oblido». Jesús explica com ens perdonarà el seu pare i ens ensenya com ho hem de fer nosaltres: «de tot cor».

Perquè no se'ns oblidi la norma pràctica del perdó, la inclou en la pregària del Parenostre quan l'ensenya als seus deixebles, a en «Pere». Quantes vegades l'hem resat sense perdonar els altres? Hem de perdonar-los sense tenir en compte cap excusa, sense condicions, sense «nombre de vegades».

Qualsevol conflicte genera irritabilitat. I aquesta crispació també interfereix en la relació amb les persones que no tenen res a veure amb les nostres ferides. En desconfiem sense motiu. Tanmateix, Jesús ens vol ajudar, perquè ens veu patir inútilment. Vol que recordem els moments en què ens hem sentit perdonats i revifem aquest sentiment de gratitud. Així, quan recordem com ens hem sentit estimats, ens és molt més fàcil perdonar els altres.

Jesús ens diu que el Pare actua d'aquesta manera perquè ens estima, així doncs, Jesús ens demana que nosaltres confiem que també ho podrem fer perquè som fills seus i ens estima, tal com diu el nou manament que ens dona: «Que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat.» D'aquesta manera ens està demostrant que Déu és misericordiós i benigne, per això hi podem posar la nostra confiança plena.