Des del moment que es va posar en marxa el curs escolar se sabia que els contagis de covid anirien apareixent de forma periòdica als centres educatius, i en aquest mateix espai es recordava que cal abordar aquestes situacions amb serenitat i sabent que l'important és que, encara que sovintegin les aules tancades, la immensa majoria continuïn obertes i funcionant. Aquesta era la consciència inicial, i està sent així. Si el degoteig de tancaments porta a una situació perillosa ho sabrem d'aquí a un parell de setmanes. De moment, el que sabem és que cada cas en cada centre suposa un gran impacte i un trasbals de tota la comunitat educativa. I és així no només per la novetat. És així perquè els molts canvis de criteri que hi ha hagut en qüestions crucials com els protocols de realització de proves i d'aïllaments han impedit que la comunitat educativa se senti segura de tenir ben clar com ha d'actuar. Hi ha molts dubtes, la comunicació amb els pares és poc fluida i cada aparició d'un nou cas va seguida d'un estat de confusió. Cal reforçar el coneixement general dels criteris vigents i consolidar un coneixement clar.