S'explica que en una paret va aparèixer un grafit amb la frase «Déu ha mort», i la signatura: «Nietzsche». I que al cap de poc algú va afegir-hi aquesta rèplica: «Nietzsche ha mort», amb la signatura: «Déu». L'autor del primer grafit tenia raons per sustentar la citació: el filòsof alemany va afirmar la mort de Déu l'any 1882 en el tercer volum de la seva obra «La gaia ciència». En canvi, el pintor de la resposta parlava en nom de la divinitat sense cap més autorització que la seva hipotètica fe religiosa, i se li podria preguntar: a quin llibre ha escrit Déu aquesta frase? A quina pàgina de quina edició la podem documentar?

Aquests dies algú podria jugar a reproduir l'episodi escrivint en qualsevol paret una versió actualitzada del diàleg. La primera frase seria «La covid és un gran fake», signat «Trump». I la rèplica afirmaria: «Trump és un fake», signat «SARS-Cov-2». Que Donald Trump ha posat en qüestió els perills de la pandèmia, que l'ha minimitzat i que ha acusat de falses les notícies que aconsellaven prudència i confinaments, és una certesa constatable a les videoteques. Que el virus causant de la covid sigui capaç d'escriure rèpliques enginyoses ja és suposar massa, però segur que els alts oficials de l'Organització Mundial de la Salut s'oferirien voluntaris per utilitzar l'esprai de pintura.

Tres grans negacionistes s'han contagiat del virus: el britànic Boris Johnson, el brasiler Jair Bolsonaro, i ara Donald Trump. El primer va caure del cavall després de veure's lluitant per la seva vida i va dictar restriccions, per desgràcia massa tard. El segon, com que va passar-lo amb símptomes lleus, no s'ha mogut de lloc, i la malaltia fa estralls entre els seus ciutadans. No sabem què li succeirà a Trump, però la notícia de la seva hospitalització ha provocat una sacsejada mundial i cal esperar que hagi obert els ulls a alguns dels qui el prenien com a excusa per mantenir-se en la comoditat d'un negacionisme tou.

Els casos d'aquests tres estadistes indueixen a pensar que la llei del karma és implacable. La presidenta madrilenya Díaz Ayuso hi hauria de dedicar una reflexió.