Advent: temps d´espera, temps de preparació, temps d´esperança! Comencem l´Advent, temps d´esperança. Esperem la vinguda de Jesús per Nadal, però aquesta espera és una actitud que tot cristià ha de viure, ja que som el poble de l´esperança, de la il·lusió per un món millor més semblant al món que Jesús volia: el Regne de Déu. Tots som convidats a viure esperançats, a confiar més els uns en els altres!

M´agrada comparar el temps d´Advent amb una família que està esperant un infant. Són nou mesos molt intensos. Nou mesos d´incerteses, d´inquietuds, de pors... i, finalment, d´alegria i d´esperança. En la llar tot gira a l´entorn del futur infant, des de la preparació del cos de la mare per rebre´l fins a la preparació de la robeta, el cotxet, l´habitació... I tot aquest neguit acaba en arribar el gran dia: el naixement (l´esperança).

En l´Evangeli d´avui, Jesús ens diu: «Estigueu atents», «no us despisteu». Aquestes paraules es fan molt necessàries en les circumstàncies actuals. Ens conviden a estar alerta i vetllar. Els esdeveniments que marquen les nostres vides solen venir de forma sobtada, hem d´estar preparats! Deixem coses per a demà, deixem sense estrenar sentiments, paraules, emocions, accions... esperant un dia especial i aquesta espera les fa caure en l´oblit. Estiguem alerta a les nostres necessitats i les del nostre entorn més immediat, i no deixem per a demà tot allò que avui pot aportar estabilitat emocional, felicitat i amor a les persones més properes. El seu benestar tindrà un efecte rebot i serà també el nostre.

També hem de saber vetllar amb una perspectiva més àmplia, no sabem quan serà el moment en què haurem d´ajudar els nostres germans, especialment els més necessitats i desvalguts. Siguem conscients en tot moment del que podem fer i del molt que podem col·laborar pel bé comú («el que feu a cadascun d´ells és com si m´ho féssiu a Mi»). Tots necessitem més que mai tenir l´esperança que tot acabarà bé; però ha de ser una esperança activa, dediquem temps a observar (vetllar), un bon observador pot anticipar-se i preparar-se millor.

Seguim l´exemple de Maria, que ens ensenya a no despistar-nos. Ella sempre estava atenta, vigilava, es fixava en tot.