Les al·legacions de persones que han estat elegides per participar en una mesa electoral el 14-F i que creuen tenir raons de pes per ser rellevades s'han disparat encara més que el vot per correu. Al Bages són més de sis-cents ciutadans i ciutadanes. Les juntes electorals tenen una feina delicada. D'una banda, cal assegurar que hi hagi un nombre de persones suficient. D'una altra, és clar que les persones que treballen i no poden faltar a la feina fàcilment han de ser excloses, igual que les persones amb problemes de salut en procés. Pel que s'està veient, les juntes electorals estan desestimant, en canvi, les de persones que es consideren de risc elevat pel fet d'estar convalescents de malalties importants. El criteri general és que hi haurà mesures suficients per evitar el contagi i, per tant, ser membre d'una mesa no ha de suposar cap risc especial per a ningú. El criteri s'entén, però també resulta una mica absurd que, mentre hi haurà a casa seva milers de persones sense cap mena d'inconvenient per seure en una mesa, hagin de fer-ho persones per a les quals serà un patiment real i especial. Caldria evitar tant com sigui possible aquesta contradicció.