La vacunació general de la població d'entre 50 i 59 anys posa la campanya d'immunització en una dimensió totalment diferent del que havíem conegut fins ara. Des de començament d'any, la vacunació ha estat restringida a segments especials (sanitaris, policies, bombers...) o a persones d'edat avançada que ja no estan en el centre de la vida social i de l'activitat econòmica. Per bé que el paper de les persones de més de setanta anys és socialment molt important perquè juguen un paper inestimable ajudant amb les seves pensions o en la criança dels nets, la seva no és una posició socialment central. Tampoc no ho és de forma unànime la de les persones de més de seixanta. Moltes estan en plenitud, però moltes altres estan jubilades o prejubilades. La cosa canvia quan s'entra en la franja dels de cinquanta. Aquests són el rovell productiu de la societat, els boomers, una generació molt àmplia que ocupa els llocs clau de l'escala econòmica. Immunitzar massivament aquesta franja porta immunitat als llocs de treball, a les llars on hi ha joves i adolescents, als espais de més contacte social. Amb ells comença realment el final.