Els pobles de l’Alt Berguedà es queixen per unes retallades en el servei d’assistència mèdica. L’ICS és l’empresa pública que té la contractació dels professionals sanitaris en tots aquests dispensaris i al cap de Guardiola, i ha decidit que la plantilla de metges que presta servei presencial es redueixi de manera dràstica durant mig agost i tot el juliol. Es passa de 4,5 jornades de metge a tota l’àrea a tenir-ne només 1,5. En aquesta zona del país, es podria donar el cas que per efecte del turisme hi hagi més població en aquest període de temps que durant tota la resta de l’any. Però això a banda, la mesura arriba sobre una població que va veient com, per iniciatives públiques o privades, van perdent alguns serveis. No s’ha fet cas a la desaparició de les oficines bancàries de molts d’aquests nuclis, no s’ha posat prou èmfasi en la pèrdua del contacte directe del professional mèdic en un conjunt de població envellida. Aquestes i altres mesures contribueixen a l’aïllament de la població de muntanya i no contribueixen de cap manera a tenir més presència de persones repartides pel territori. I la gran administració no hi diu res.