El Govern de la Generalitat, a través de la Comissió Territorial d’Urbanisme, ha aprovat una modificació del pla d’ordenació de la mineria al Bages, en el marc del qual s’ha de produir l’eliminació del runam del Cogulló i la transformació de l’activitat d’ICl en ambientalment sostenible. Tal com va informar aquest diari, aquesta modificació permet ampliar el runam de Súria de forma provisional mentre no es pot implementar el funcionament a través del qual el mineral salí sobrer anirà sent eliminat. Ara sabem que l’ampliació permesa, si s’utilitza en la seva totalitat, produiria un runam més gran que el del Cogulló: la mateixa alçada, i més base. Aquesta dada s’afegeix al fet que la Generalitat va donar un llum verd inicial a la instal·lació d’un camp de plaques solars al Cogulló amb la condició que no impedeixi l’eliminació prevista. L’abast de l’ampliació permesa genera una certa perplexitat, i afegida a la possibilitat d’una instal·lació que podria desincentivar la desaparició del Cogulló, crea un panorama que erosiona la confiança que, efectivament, els runams del Bages vagin desapareixent. Empresa i Govern farien bé argumentant i actuant per evitar aquesta erosió.