Des de fa anys el nostre sistema sanitari està en constant tensió i amb la pandèmia aquesta situació ha estat més present que mai. Ens hem de replantejar el tenir cura de la salut d’una forma intel·ligent i eficient. Malgrat les importants millores que s’han aconseguit, el nostre sistema continua tenint problemes estructurals. L’últim informe de l’OCDE «State of health en the EU. Espanya, Perfil sanitario nacional 2021» ens diu que a Espanya continua tenint pocs diplomats d’infermeria, molt per sota de la mitjana europea. La pandèmia ha fet palesa la necessitat de millorar les cures en salut en tots els entorns assistencials.

El tenir cura es defineix com l’atenció oportuna, ràpida, contínua i permanent, orientada a resoldre problemes concrets que afecten la dimensió de la persona que fa la demanda en un servei concret. El tenir cura és una activitat multidimensional dirigida a totes les persones, en tots els moments del cicle vital, per mantenir la salut i la vida.

Com a ciència, la infermeria té cura de les persones facilitant el seu benestar, el de les famílies i les comunitats mitjançant pràctiques basades en l’evidència. La pràctica abraça les cures autònomes i col·laboratives dirigides a les persones de totes les edats, a les famílies, als grups i a les comunitats, amb malaltia o sense, en tots els contextos, que van des de la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, les cures als pacients, discapacitats i persones al final de la vida.

La infermeria està posicionada com a motor de canvi en l’«Estratègia Nacional de Cuidados» per la seva competència i compromís; per l’experiència clínica, mentalitat oberta, visió holística de la complexitat del tenir cura, i capacitat de treball en equip; la seva actitud empàtica, respectuosa, amb una escola activa, que vehicula la unió entre pacient i família i la ràpida adaptació al canvi que manté una alerta constant cap a les necessitats de les persones per donar resposta, dinamitzant els recursos necessaris.

Per altra part, la infermeria manté el seu compromís en resoldre les desigualtats de salut en col·laboració amb altres experts, sent una veu de confiança per a la societat.

El nostre centre Salut Catalunya Central- Hospital de Berga aposta per tenir un equip d’infermeria excel·lent per tenir cura dels nostres usuaris així com per a la formació de nous professionals cap a l’excel·lència.