Quiosc

Regió7

Lou Hevly

Pels pèls

En català, els cabells sempre pertanyen als humans i es tradueixen en anglès per hair, mot singular que es refereix al conjunt. Els mamífers catalans tenen pèl, paraula que es tradueix en anglès per fur, excepte en el cas dels ungulats (animals amb peülla), el pèl dels quals es diu hair. En el cas dels gats i gossos, quan el pèl cau s'anomena hair; així cat hair i dog hair és el que es troba a terra de les cases on viuen aquests animals. A més, el pèl dels gats, gossos i cavalls també s'anomena coat. Quan ens referim als humans, el mot català pell es tradueix sempre per skin. Hi ha una classe d'animals les pells dels quals són valorades; en són exemples beaver (castor), chinchilla (xinxilla), fox (guineu), mink (visó), otter (llúdria o llúdriga) i sable (marta). En anglès, la pell d'aquests animals es diu fur, terme que també es refereix sovint a qualsevol tipus de roba feta de la pell d'aquests animals. Finalment, la pell de les vaques i dels cavalls, que s'adoba en la fabricació del cuir (leather), s'anomena hide en anglès: cowhide i horsehide

Compartir l'article

stats