La doctora Anna Aran serà la nova gerent de l'ICS a la Catalunya Central en substitució de Lluís Riu, que ha passat a ocupar responsabilitats en el Programa de suport a la docència i la recerca de l'ICS. La nova gerent, que es va formar en l'especialitat de medicina familiar i comunitària, és màster en gestió d'institucions sanitàries i té estudis de postgrau en gestió de la qualitat a l'atenció primària de salut. Aran ja ha ocupat llocs de direcció a l´atenció primària i a l´atenció hospitalària de Lleida. L´equip humà de la gerència està format per 1.460 professionals, dels quals 1.109 són dones i 351, homes. Els dos col·lectius més grans són el d´infermeria (amb 531 professionals) i el de medicina (amb 435 professionals).

L'ICS a la Catalunya Central se centra a les comarques de l´Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès i Osona, tot i que també es dóna servei a consultoris d'altres comarques que geogràficament són propers.