Només una de cada cinc notícies sobre ansietat i depressió recull l'estigma que pateixen les persones que tenen aquests problemes de salut mental. Ho recull un informe de l'Associació Obertament. L'autora, Ariadna Rogero, destaca que tot i que l'ansietat i la depressió són molt presents en la societat, encara es consideren tabú en molts àmbits. De cara als mitjans de comunicació, demana: «No es tracta només d'informar, cal oferir un context on s'expliqui que l'estigma hi és. El periodisme ha d'emmarcar quins són els prejudicis i combatre'ls amb històries de persones que serveixin com a referents». El testimoni d'experiències pròpies d'ansietat o de depressió apareix en el 16% dels articles analitzats.

L'informe analitza un total de 277 notícies -67 de premsa i 210 en línia- sobre ansietat i depressió i es fixa en el seu contingut, to i estil periodístic. Una altra de les conclusions de l'informe és que «encara són massa poques les peces que tenen un contingut considerat com a acció positiva». Concretament, el 35%.