El Centre Sanitari del Solsonès, ens de salut gestionat pel Consell Comarcal, ha fet una aposta per les energies renovables i per assolir un estalvi energètic. Amb aquesta finalitat ha instal·lat 199 panells solars a la façana posterior i a la teulada que es preveu que comportin un estalvi d’energia d’uns 12.097,25 euros anuals.

Segons les estimacions, l’ens calcula que es podrà generar 113.053 quilowatts hora d’energia per any (kWh/any). Si aquests càlculs es complissin, es preveu que hi hagi una reducció de CO2 de 61 tones per any i del consum elèctric en 95.261 kWh/any, es a dir, el 45% del total.

Així doncs amb aquesta actuació no solament es pretén obtenir un estalvi energètic, sinó que es fa una decidida aposta per les energies renovables i per una actuació a favor del medi ambient. També es fomenta l’autoconsum amb l’aprofitament d’una energia neta i que no suscita cap impacte en el nostre entorn. En aquest sentit, el Consell Comarcal també ha previst fer una instal·lació fotovoltaica al Centre de Tractament de Residus situat a Clariana del Cardener. Tot i això, descarten de moment fer-ho a altres equipaments comarcals com per exemple la seu del consell que, degut a la seva estructura, no seria una actuació adequada.

El cost de l’actuació al Centre Sanitari del Solsonès, que és de 55.854,25 euros, ha estat subvencionat per la Diputació de Lleida, el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de la Generalitat i, en menor mesura, amb recursos propis. L’aportació de la Diputació de Lleida també ha servit per la substitució d’una caldera de gasoil per una més eficient de gas natural, al SubCAP de Sant Llorenç de Morunys.

A més, la Junta del Centre Sanitari va aprovar ahir una modificació de crèdit a través de la qual es finança una inversió en nova maquinària, llums led i també el 50% d’una caldera de biomassa. Precisament aquesta caldera coincideix amb l’objectiu del Centre de reduir costos i lluitar contra el medi ambient a través de l’ús d’energies renovables.