El Consell Comarcal del Solsonès ha iniciat les obres per la millora de camins d’interès comarcal (CIC) que afecten Lladurs, Solsona, Riner i Pinós per un import de 301.337,00 euros. Les actuacions projectades consistiran en reparacions de flonjalls amb fresat i pavimentació de nou amb mescla bituminosa en calent, en uns casos, i en altres en el triple tractament de la capa de rodament amb regs asfàltics. També en dos camins es realitzaran quasi 2 quilòmetres de cunetes amb formigó per la millora del drenatge de la via.

Les actuacions s’han iniciat amb el formigonat de cunetes al municipi de Lladurs, amb una inversió de més de 117.000 euros, en diferents actuacions als camins de l’Hostal de Cirera a Cambrils i al del Cap del Pla - Orrit - Odèn. Les altres actuacions que es portaran a terme són: al terme municipal de Solsona, amb una inversió d’uns 11.000 euros, al tram de camí de Solsona a Riner; al terme de Riner, amb una inversió propera als 100.000 euros, al camí de Santa Susanna - Freixinet – Su; i al terme municipal de Pinós, amb un cost superior als 70.000 euros, al camí del nucli de Pinós, al camí de Su - Pinós - Rasa de Cuiner, al ramal d’Ardèvol i una actuació puntual prop de la rasa de Cuiner.

Amb aquestes actuacions es dona tret de sortida a les actuacions per millorar diferents infraestructures d’accés ja existents als municipis de Lladurs, Solsona, Riner i Pinós, i que donen servei a masies i petits nuclis d’aquests i altres municipis, millorant la funcionalitat d’aquestes infraestructures i fent-les més segures per les persones usuàries