La gestió dels espais naturals, i especialment les zones de bany, és un tema que preocupa als alcaldes dels municipis del Solsonès que tenen zones de bany on en les èpoques d’estiu hi van nombrosos visitants. A nivell comarcal els municipis comparteixen una ordenança per «assegurar la conservació del patrimoni natural i cultural» de la zona.

A Campdevànol, a la comarca del Ripollès, darrerament s’han posat multes de fins a 1.501 euros per vehicles estacionats en zones on estava prohibit fer-ho, tal com va apuntar RAC1. Alguns dels multats denuncien que els han multat per aparcar a l’espai natural de Torrent de la Cabana sense que estigués clarament indicat que no es podia, tot i que a la zona de l’aparcament que sí que està habilitat hi ha un cartell que ho indica. L’Ajuntament, per la seva banda, defensa les multes i diu que pateixen grans massificacions que posen en risc aquest espai natural.

El Solsonès aquest estiu va estrenar vigilància rural privada a les seves zones de bany que va acabar amb 131 denúncies al final del servei, de les quals moltes d’elles eren per vehicles estacionats en zones no habilitades i on no estava permès fer-ho.

L’actual ordenança destaca que «es permet l’aparcament de vehicles només a les àrees habilitades per a aquesta finalitat, degudament senyalitzades, respectant l’aforament específic de cada espai i abonant, si s’escau, la taxa municipal corresponent per a l’ús de cada espai». A més també es prohibeix l’aparcament ocupant part de la calçada de carreteres i camins no senyalitzats específicament. L’incompliment d’aquests fets està tipificat com a falta lleu article es tipifica com a falta lleu i això implica que les multes poden anar dels 100 als 750 euros, un import molt inferior al que s’ha posat a Campdevànol.

Dirigit directament a les autocaravanes, en el cas de l’Ajuntament de Guixers, es prohibeix estacionar als llocs on ho prohibeixi la senyalització viària o bé comunicats oficials de l’ajuntament. En aquest cas, al tipificar-se com a greu, les multes poden anar de 600 euros a 1.500, encara un grau per sota de les de Campdevànol.