11 de octubre de 2017
11.10.2017
40 Años
40 Años

Olesa garanteix la seguretat en l'obra de Can Carreras

S'estudia el subsòl abans d'iniciar la intervenció i es farà un seguiment

11.10.2017 | 08:25
Reunió de veïns de Can Carrera a l´ajuntament d´Olesa, dilluns

L'Ajuntament d'Olesa iniciarà les obres de cobriment de la riera de Can Carreras el proper mes de novembre, un cop finalitzada tota la campanya prèvia d'inspecció dels habitatges i establerts els sistemes de control de les edificacions que s'està fent aquest mes. Unes 200 persones van assistir dilluns al vespre al segon acte informatiu, a la Casa de Cultura, on els tècnics van informar els veïns de la zona dels detalls dels treballs.

Els primers treballs consistiran a fer sondejos al carrer, a través de georadars, per tenir informació de l'estat del subsòl. S'instal·laran senyalitzadors fixos durant tota l'obra perquè el topògraf vagi controlant si hi ha canvis al subsòl. Un pèrit farà un informe dels habitatges per fer-ne el seguiment durant tota la durada de l'obra. Les afectacions que l'obra pugui tenir sobre els habitatges és una de les principals preocupacions.

Els responsables municipals, el pèrit encarregat de les inspeccions, responsables de la direcció de l'obra i de l'empresa adjudicatària de les obres Artífex Infraestructures S.L. van ser els responsables d'explicar les fases i fer la planificació de l'obra al veïnat.

L'alcaldessa, Pilar Puimedon, va explicar a la reunió que encara que les anàlisis prèvies de les obres s'han fet «molt exhaustivament», «qualsevol novetat, dubte o situació nova que es presenti, cal que els veïns ho comuniquin ràpidament a l'Oficina d'Habitatge, ja que l'Ajuntament destina diverses persones al desenvolupament dels treballs».

El projecte de cobriment de la riera de Can Carreras al tram comprès entre el carrer Altures i Anselm Clavé preveu dividir en quatre trams el vial, on es construirà un calaix de 2,5 x 2,5 metres que permetrà canalitzar l'aigua de la pluja. Les aigües residuals es recolliran amb una xarxa nova de clavegueram on es connectaran totes les llars.

Posteriorment es faran els murs de contenció per assegurar els habitatges abans de buidar ter-rer per fer el calaix per on passaran les pluvials. Els sistemes constructius d'aquesta canalització seran diferents depenent del tram per assegurar al màxim els habitatges. Segons el tram, el calaix es construirà mitjançant pilones, calaix prefabricat o calaix construït in situ. Un cop enllestida la canalització, es faran les obres d'urbanització: pavimentació, enllumenat, instal·lació de mobiliari urbà, etc. En molts moments conviuran diferents treballs en diferents fases.

La primera fase afecta el tram comprès entre el carrer Altures i fins passat el carrer Sant Antoni i durarà des de novembre fins desembre. En aquest tram no hi haurà gaire afectacions al trànsit, més enllà del carrer Sant Antoni, on els residents hauran d'entrar per l'altra banda del vial, pel carrer Verge del Pilar i també de la mateixa riera.

Els mesos de desembre i gener s'ampliarà l'àmbit d'actuació i començarà la segona fase, en què es treballarà també fins a la confluència amb el carrer Estació i carrer Calvari. En aquest tram hi haurà les primeres afectacions de trànsit i l'Ajuntament preveu fer canvis de sentit d'alguns carrers.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook