Els horts socials és un projecte que va néixer el 2013 amb la voluntat de donar oportunitats a gent que no en tenia en l'àmbit laboral. Ara, els seus impulsors es plantegen fer un pas més i intentar comercialitzar la producció que hi ha. També es vol vincular els horts amb l'escola municipal de Vallbona i, així obrir un projecte educatiu en què els nens visitin les instal·lacions i puguin prendre consciència sobre la importància de la cura del medi ambient.

La idea més ambiciosa del projecte, però, és la futura creació d'una cooperativa de productes agroecològics que permeti generar uns ingressos a les persones que treballen els horts.

La cooperativa aniria unida a les Associacions per al Manteniment de l'Agricultura Pagesa, que s'encarreguen de gestionar un pacte entre els compradors i els pagesos. Aquest compromís entre les dues parts consisteix que durant un any els compradors reben setmanalment una cistella de productes dels horts socials. El preu de la cistella és fix per garantir un sou al pagesos, independentment de l'època de l'any i de les inclemències meteorològiques. La gràcia és que els productors són persones en risc d'exclusió social i els productes són ecològics i de km 0, unes condicions que augmenten el valor de la cistella.

A Barcelona hi ha alguna xarxa que funciona d'aquesta manera, però on està més implementat aquest sistema és a França, on l'estructura de defensa de l'agricultura està molt desenvolupada.

Avui dia, un dels usuaris posa a la venda al mercat de Vallbona els productes conreats i elaborats gràcies a l'espai dels horts socials. Una parada que permet generar-li uns ingressos propis, més enllà de les ajudes públiques que rep.