El Departament de Salut ha actualitzat el document de preguntes més freqüents sobre l'ús de la mascareta i ha introduït una esmena que afecta les persones que treballen en espais tancats i no oberts al públic, que a partir d'ara, detalla el Govern Català, no l'hauran de dur mentre estiguin asseguts al seu lloc de treball i no es moguin, però sí per qualsevol desplaçament (per exemple per anar al lavabo).

Inicialment, Salut va anunciar a través del seu web i de les xarxes socials que a la feina, en espais tancats o oberts, era obligatori dur la mascareta sempre i tot i existir la distància suficient entre treballadors. Només en podien prescindir aquells que estiguessin en un despatx d'ús individual i amb la porta tancada.

Regió7 va contactar amb Salut per conèixer si aquesta indicació era una obligació o una recomanació i va rebre per resposta un document del DOGC (Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny) on, tanmateix, no s'especifica allò que el Departament ordena al seu FAQs. La resolució, textualment, diu que la mascareta s'ha de dur "en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 metres. Repreguntats sobre el tema, des de Salut ens van remetre de nou al seu web, on des d'aquest dimecres apareix un nou text.

Concretament, ara, la Generalitat diu que "en empreses no obertes al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball (asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat) i amb totes les mesures necessàries, pot prescindir de la mascareta malgrat que continua sent recomanable. En canvi, serà obligatòria per a tots els desplaçaments que es facin a l'interior del centre de treball (entrades, sortides, lavabo...)". A més, també indica que se'n podrà prescindir igualment "en aquelles feines que impliquin un gran esforç físic, independentment de si es duen a terme a l'interior o a l'exterior (per exemple, en treballs vinculats a la construcció) i sempre que es pugui garantir la seva seguretat i salut".

Per ara, aquest canvi no ha estat anunciat per Salut a les xarxes socials ni al seu web. Sí que el fa notar dins del document de preguntes més freqüents en la seva versió en PDF amb unes lletres vermelles que alerten del nou redactat.

Sobre la qüestió de la validesa legal del FAQs, Regió7 està pendent de rebre resposta a la pregunta si en les inspeccions de treball l'administració pot sancionar les empreses on detecti treballadors que no utilitzin correctament les mascaretes segons les directrius del FAQs de Salut i si, a la vegada, les empreses poden sancionar i/o expedientar els seus treballadors per aquesta mateixa causa.

Què diu el DOGC sobre l'ús de la mascareta a la feina?

El document de referència sobre el qual es basa Salut per establir la obligatorietat de l'ús de la mascareta en diferents circumstàncies és la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El punt que tracta la protecció a la feina és el 2.2, on es detalla que les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta "en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 metres.

En la mateixa resolució també s'estableix que no cal mascareta si es tenen problemes respiratoris, s'està practicant esport a l'aire lliure "o quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible".

Precisions com que cal dur la mascareta si camines per la platja, però que te la pots treure per prendre el sol; que quan estàs assegut a la taula d'una terrassa en pots prescindir però que te l'has de posar per anar al lavabo o a pagar; o que és obligatòria per a tots els desplaçaments que es facin a l'interior del centre de treball són interpretacions que el Govern ha inclòs en els seus documents de preguntes més freqüents però que no figuren al DOGC.