El Banc Central Europeu (BCE) supervisarà si els bancs estan gestionant correctament les moratòries sobre els crèdits concedits i les mesures de suport públic que s´han aprovat durant la crisi de covid-19.

En una carta, publicada ahir, el president de la Supervisió del BCE, Andrea Enria, recorda als bancs més grans de la zona de l´euro que han de continuar identificant i informant sobre la deterioració de la qualitat dels actius i sobre l´augment de préstecs dubtosos segons les normes vigents. El BCE vol tenir «una imatge clara i precisa dels riscos que afecten el sector bancari», segons la carta.

Des del començament de la pandèmia el BCE ha relaxat les exigències de capital per permetre que els bancs puguin esmorteir el risc de crèdit, al mateix temps que financen a l´economia. Però a mesura que la pandèmia ha anat avançant, el BCE ha detectat pràctiques heterogènies entre els bancs en avaluar els seus riscos.

El BCE alerta que en avaluar la capacitat de pagament en les exposicions amb moratòries de pagaments, «no es disposa de tota la informació» i ha observat algunes pràctiques inadequades, per exemple, avaluacions que es duen a terme però no van seguides de cap reclassificació. En alguns casos, el BCE ha observat que la deterioració significativa de l´entorn econòmic no s´ha tingut en compte prou en la quantificació dels paràmetres de risc.

Els bancs «han d´emprar procediments d´avaluació de solvència adequats i ben estructurats, que permetin diferenciar amb promptitud i efectivitat, i de manera individualitzada, en aquells casos en què resulti adequat, els deutors viables d´aquells que no ho són», postil·la Enria a la carta.