El Bages començarà a implantar a través de tres municipis un sistema de recollida de deixalles que es controlarà mitjançant contenidors amb xip. En concret, són Rajadell, Sant Fruitós de Bages (als nuclis de Torroella de Baix i la Rosaleda) i Balsareny les tres poblacions que posaran en pràctica aquest sistema que el que fa és habilitar un control d'accés als contenidors de la via pública i, d'aquesta manera, tenir un control personalitzat de l'ús que se'n fa i, per derivació, de la gestió de les deixalles.

L'objectiu de posar en pràctica aquest sistema (del que se n'ha recollit l'experiència al País Basc) és incentivar una millor separació dels residus per augmentar fins a duplicar els percentatges de reciclatge. Als tres municipis escollits el model s'aplicarà, en principi a partir del segon semestre d'enguany, com a experiència pilot, però el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ja ha deixat clar que el propòsit és acabar-lo fent extensiu a tota la comarca.

Amb la implantació d'aquest model, que s'ha presentat aquest dilluns, les famílies rebran un dispositiu d'identificació (tipus targeta o clauer) amb el qual podran obrir els contenidors tancats. Aquests dispositius permetran identificar qui ha obert el contenidor i quan, però no portaran impresos cap tipus de dada personal.

El control d'accés serà per als contenidors de resta i orgànica. En el cas dels contenidors de resta (és a dir, els contenidors on va a parar l'única fracció que no és aprofitable i que ha d'anar a l'abocador), aquest només es podran utilitzar uns dies concrets de la setmana. Només hi haurà una excepció, el de les famílies que generin bolquers, que hi podran tenir accés cada dia prèvia sol·licitud. En canvi, els contenidors d'orgànica, que també tindran control d'accés mitjançant la tarja o clauer, podran ser utilitzats cada dia. Mentre que els contenidors d'envasos, paper i vidre seran d'accés lliure, com fins ara.

Un equip d'informadors farà seguiment d'incidències per ajudar la ciutadania en tots els seus dubtes, per gestionar pèrdues o demandes de targetes i també per detectar si les aportacions als contenidors s'estan fent correctament. En cas que es detecti que algun contenidor s'utilitza reiteradament per dipositar-hi residus que no hi han d'anar, el servei de control i inspecció en farà seguiment per identificar i informar les persones o famílies que en facin mal ús.

A més, es reforçarà el servei de recollida selectiva per assumir l'augment d'aportacions als contenidors de paper, vidre, envasos i orgànica. I també es posarà en marxa un sistema alternatiu de recollida de residus comercials.

Amb tot aquest dispositiu, segons han posat en relleu aquest dilluns representants del consorci, el que es vol promoure és que les famílies que encara no separen els residus a casa millorin els seus hàbits de reciclatge. L'objectiu és forçar que s'utilitzi molt menys del que es fa ara el contenidor de resta i que, com a contrapartida, es potenciï la separació de residus a casa i la recollida selectiva de les fraccions que poden anar al reciclatge: l'orgànica (que es converteix en compost), i envasos, paper i vidre, que es poden reconvertir en nous productes.

L'objectiu del Consorci és que, d'aquí a uns anys, tots els municipis consorciats disposin d'algun sistema de recollida alternatiu als contenidors tradicionals que els permetin augmentar de forma molt important els índexs de recollida selectiva.