Montserrat ha marcat un nou rècord de turistes aquest 2019 i ha superat per segona vegada en la seva història els 2,7 milions de visitants. Tot i que falten per tancar les darreres dades de cremallera i aeri, les oficials recollides i facilitades pel Patronat de Montserrat i la projecció de les xifres que encara no són definitives posen de manifest que, en números rodons, el resultat final estarà per damunt de les 2.750.000 persones que hauran pujat al santuari.

Aquest resultat suposa un creixement a l'entorn del 5% amb relació al 2018, que tot i que havia registrat un descens respecte a l'any anterior, havia estat fins ara el segon millor de la història del santuari (almenys des que es fan registres acurats de l'accessibilitat), amb 2.508.720 turistes.

Fonts del Patronat de la Muntanya de Montserrat han posat en relleu que en aquest darrer any hi ha hagut un increment notable del viatger que hi ha arribat amb autobusos, el que s'interpreta alhora com una major presència de turista estranger, que és el que utilitza de manera predominant aquest mitjà. En paral·lel, hi ha una consolidació del visitant català (es relaciona sobretot amb la xifra de vehicles privats), que continua sent el majoritari.

En concret, el 2018 van pujar a Montserrat amb autobús un total de 17.508 persones, mentre que aquest any passat la xifra ha crescut fins a les 19.183.

El patronat fa una comptabilització acurada i homogènia dels visitants que arriben al santuari des del 2002. A la primera dècada, les xifres es movien a l'entorn dels 2 milions. Fins al 2010, es va superar lleugerament aquest llindar en set ocasions (dels anys comptabilitzats), mentre que en dos no s'hi va arribar.

El primer salt important es va produir el 2011, quan es va pujar als 2,2 milions, i hi va haver un augment progressiu que va tenir el segon gran punt d'inflexió el 2016, quan es va trencar la barrera dels 2,5 milions, i el següent es van superar els 2,7.

Entre els diferents sistemes de transport, el pes principal aquest 2019 ha continuat recaient en l'accés per carretera, per on han arribat (amb cotxe, moto o autocar) pràcticament dos terços dels visitants: 1.741.677, que equival exactament al 63,41% del total. Tanmateix hi ha hagut un descens molt lleuger, del 0,08%.

En canvi, tot i que encara falta el tancament definitiu, s'estima que el cremallera ha registrat un augment de viatgers del 4% amb relació al 2018, i l'aeri d'aproximadament el 10%.

Pel que fa a la distribució dels visitants al llarg de l'any, els dos mesos de màxima afluència van ser el setembre (296.812) i el maig (294.650). Només en quatre mesos (els dos primers i els dos últims) la xifra s'ha situat per sota dels 200.000.