L'Ajuntament de Navàs ha pres les primeres mesures econòmiques per minimitzar l'impacte econòmic i social als navassencs i navassenques provocades per les mesures derivades de l'alerta pel Covid-19. Les primeres mesures van dirigides als ciutadans, comerciants i petits autònoms amb la voluntat de contribuir a pal·liar la situació social i econòmica derivada de l'alerta per Coronavirus i se centren en l'àmbit del comerç, dels serveis municipals que no es poden prestar i en el pagament de tributs.

Pel que fa a les mesures de caràcter econòmic general hi haurà una flexibilització del calendari del contribuent per ajornar i/o fraccionar el pagament dels tributs municipals de les famílies, comerciants, autònoms i empreses sense aplicar recàrrecs, quan hi hagi sol·licitud expressa i justificada per compensar els efectes de l'estat d'alarma. Tot i així, s'ajorna el pagament de l'Impost de Vehicles en Tracció Mecànica (IVTM). El període de recaptació acabava el 4 de maig i ara serà el 2 de juny. La quota de l'IBI que s'havia de pagar el mes de maig es posposarà al mes de setembre, per als qui ho tenen fraccionat i es suspenen temporalment els procediments de cobrament iniciats per l'ORGT per via executiva. L'Ajuntament no tramitarà nous procediments de cobrament en via executiva ni noves ordres d'embargament fins passada la crisi derivada del Coronavirus.

En la mateixa línia, es garantirà la continuïtat en la contractació pública de serveis i obres previstos per a l'exercici 2020 en la mesura de les noves possibilitats pressupostàries. Tanmateix, des de l'Ajuntament de Navàs es garanteix el pagament puntual de totes les factures a tots els proveïdors per facilitar la seva liquiditat.

Bonificacions i ajuts

També es faran una sèrie de bonificacions i ajuts, durant el tancament de La Quitxalla, l'Escola de Música Mestre Josep Maria Castella i el centre esportiu L'Eix, i atès que no hi haurà prestació del servei, no es cobrarà l'import dels rebuts que correspongui als dies que no es prestarà el servei. En la propera quota després de la reobertura de les instal·lacions, es compensaran les quotes cobrades pels serveis municipals no prestats durant el període de l'estat d'alarma.

En la mateixa línia, en el rebut de les escombraries es reduirà la taxa de residus dels comerços o establiments pels dies de tancament des de l'inici de l'estat d'alarma fins a la seva finalització. Hi haurà una rebaixa de la taxa corresponent a l'ocupació de la via pública (terrasses) als bars i restaurants. S'aprovarà una partida de 50.000€ d'ajuts destinats a comerciants, petits empresaris i autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos com a conseqüència dels impactes de la crisi sanitària i de l'estat d'alarma, mitjançant un pla de reactivació econòmica per al teixit econòmic un cop superada la situació d'emergència sanitària i no es cobrarà la taxa als paradistes del mercat ambulant dels dissabtes que hagin vist suspesa l'activitat durant el període de l'estat d'alarma.

Mesures de caràcter social

L'Ajuntament de Navàs també ha pres una sèrie de mesures de caràcter social com reservar una partida de 50.000€ per a ajuts destinats a emergències socials d'aquelles persones que hagin perdut la seva feina com a conseqüència d'aquests crisi. Això ha de permetre garantir el subministrament de productes de primera necessitat a les persones que ho necessiten, així com l'accés de la gent gran als aliments, medicaments i altres béns i serveis essencials, habilitant els serveis i recursos necessaris; obrir una línia d'ajuts al lloguer per a famílies que puguin acreditar la reducció d'ingressos, fruit d'una modificació de la seva relació laboral, i que no poden fer front a aquesta despesa i proporcionar mitjans econòmics per als infants que disposen de beques menjador, mentre duri l'estat d'alarma, a través de les targetes moneder del Consell Comarcal del Bages o a través del Banc d'Aliments de Navàs, en altres casos.

Altres mesures preses són fer un seguiment i avaluació de l'estat de les persones grans amb servei de teleassistència durant i en acabar l'emergència sanitària i fer un seguiment de les persones més vulnerables del municipi des de l'àrea de Drets Socials. A més, l'Ajuntament posa un telèfon a disposició perquè hi puguin trucar les persones que necessitin algun tipus d'ajuda, o persones grans que viuen soles i que no disposen de xarxa familiar. També es garantirà el seguiment de casos i d'aplicació dels protocols de prevenció de la violència masclista, especialment mentre duri el confinament.

Foment de l'economia local

El consistori també treballa en mesures de foment de l'economia local com, superada la crisi, dur a terme una campanya de sensibilització amb l'objectiu de promoure el consum de productes de proximitat i l'economia local. Degut a la suspensió de la Fira de Primavera, l'Ajuntament vol mantenir el compromís en reprogramar els diversos actes contractats en altres dates.

Per la seva banda, pel que fa a mesures de caràcter sanitari s'està duent a terme un pla de desinfecció dels espais i edificis públics, així com de les vies públiques més concorregudes, que garanteixi la protecció de les persones treballadores i personal de neteja.

Finalment, l'Ajuntament de Navàs ha volgut constatar la seva voluntat de seguir implementant noves mesures en matèria econòmica i d'impacte al sector local. Així com, nous ajuts per a les persones per fer front als pagaments, i majors facilitats i flexibilitat davant les obligacions tributàries dels veïns i veïnes. Segons fonts municipals «aquestes són unes primeres mesures sense tenir clar l'impacte de la pandèmia, per tant seguirem estan atents i buscant recursos per si haguéssim d'ampliar les ajudes».

El manteniment de l'economia i el teixit productiu, així com l'ajuda social a les persones més necessitades, ha de ser, segons el consistori «una prioritat de totes les administracions públiques, tant durant com després de la situació d'emergència sanitària que tenim, i en aquest sentit l'Ajuntament de Navàs continuarà implementant accions i mesures, adreçades especialment al sector del comerç i autònoms, així com a les persones més necessitades, posant sempre la vida al centre».