L'Ajuntament de Cardona va aprovar en el darrer ple municipal la modificació del reglament dels allotjaments protegits per a col·lectius vulnerables de Cardona, situats al Carrer Escassany

L'Ajuntament de Cardona, després d'analitzar les necessitats existents al municipi, ha considerat convenient impulsar una ampliació a altres col·lectius que es puguin beneficiar d'aquests pisos protegits, que tenen unes característiques especials ja que disposen d'espais i serveis compartits. Fins ara, els onze habitatges s'adreçaven a persones majors de 65 i amb una renta inferior a 2,5 vegades l'IPREM.

Aquests nous col·lectius que se'n beneficiaran, d'acord amb les bases que ho regulen, són persones menors de 35 anys, dones víctimes de violència de gènere, famílies monoparentals amb fills, afectats per situacions catastròfiques o persones divorciades i al corrent de pagament de pensions alimentàries. Tanmateix, el col·lectiu de persones grans continua sent una prioritat per l'Ajuntament.

Des d'aquesta setmana ja es poden presentar les sol·licituds per accedir als allotjaments protegits. Es pot fer a través de Serveis Socials al mail serveissocials@cardona.cat o al telèfon 93 869 21 47.