Quiosc Regió7

Regió7

El nou col·lector de salmorres entrarà en servei un any més tard del previst

L’última data per a la posada en marxa és el juny del 2026, tot i que quan se’n va signar l’acord de finançament es va situar al 2025

Cartell que ja anuncia l'obra, instal·lat a l'entrada del pont d'accés a Sant Vicenç DAVID BRICOLLÉ

El col·lector de salmorres anirà un any més tard del que es va anunciar en l’última previsió, quan es va signar el conveni econòmic que ha de permetre finançar l’execució de l’obra. En aquell moment, s’anunciava la seva entrada en funcionament per a mitjan 2025, però ara ja se situa la posada en servei per a d’aquí gairebé quatre anys, el juliol del 2026. Així consta en el document de resum de l’última reunió de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central, la qual cosa incideix en els calendaris d’activitat d’ICL, ja que es tracta d’una infraestructura clau (l’execució de la qual va a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua), per als processos de la planta de Súria i per donar sortida al material acumulat als runams, ja que l’actual té una capacitat de desguàs insuficient per al que es ara i en el futur es requereix i està molt deteriorat, la qual cosa causa incidències freqüents que es tradueixen en trencaments i vessaments, que sovint obliguen a aturar-lo.

De fet, ara parlem d’un any d’endarreriment en relació amb l’últim calendari que s’havia fixat, però son ja deu els anys que s’acumulen respecte la primera previsió que es va fer quan es va començar en el projecte de la nova canonada.

L'abril de l'any passat, la Generalitat es va compromet a tenir del tot acabat el 2025 el nou col·lector de salmorres amb què renovarà l'actual xarxa obsoleta entre Abrera i Castellgalí i els dos ramals cap a Súria i Balsareny. Així ho va assegurar en aquell moment a Súria el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que va presidir la signatura del conveni entre els que en aquell moment eren el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Lluís Ridao, i el president d'ICL Iberia, Carles Aleman, de cara al finançament i l'execució d'aquesta nova infraestructura, que també es va anunciar que es començaria a construir aquell mateix mes octubre. De fet, els treballs han arrencat a la zona del Baix Llobregat i ja hi ha cartells al Bages (per exemple, a l'entrada a Sant Vicenç) que anuncien la realització del projecte. Però el projecte s'ha anat endarrerint per modificacions que s'hi han hagut d'anar introduint i per un lent procés d'expropiacions.

El col·lector passa per 22 municipis

La nova canonada tindrà una longitud de 122 quilòmetres i transcorrerà per 22 municipis del Bages i el Baix Llobregat, amb una capacitat de transport de 1.683 litres per segon. Es farà per trams, d’Abrera a Castellgalí, i d’aquí cap a Balsareny i cap a Súria i Cardona, de manera que es donarà continuïtat als 32 quilòmetres de col·lector que ja es van renovar els anys 2007 i 2008 entre Abrera i el Prat de Llobregat.

Tanmateix, a l’extrem sud també queda pendent un petit tram des del Prat fins arribar al mar on ara també s’actuarà, i a banda del que és pròpiament el col·lector, s’haurà de construir la conducció que anirà des de la depuradora de Manresa fins a Súria per impulsar aigua regenerada que ajudi a diluir la salmorra i faciliti la restauració del dipòsit salí del Cogulló. Tot plegat té un cost de 110 milions d’euros, dels quals 98 milions seran aportats directament per l’empresa minera ICL com a principal beneficiària.

El projecte preveu començar a treballar pel tram que va d’Abrera fins a Castellgalí, perquè en aquest cas les expropiacions ja estaven fetes, que es finalitzaria el 2024, i paral·lelament es treballa en la finalització dels projectes i l’expropiació de la resta de terrenys per anar prosseguint amb l’obra, amb la idea d’intervenir al tram del prat de Llobregat fins al mar entre el 2022 i el 2023; al tram Balsareny-Sallent-Abrera entre el 2022 i el 2024; i en el tram cap a Súria i Cardona del 2023 al 2026, any en què s’acabaria l’obra.

Igualment, el 2026 haurà d’estar acabada la conducció d’aigua entre l’estació depuradora de Manresa i Súria. Aquesta conducció, que comportarà una menor aportació de l’aigua depurada al riu Cardener, és una de les modificacions que es va haver d’introduir amb posterioritat al projecte i es regularà amb l’aigua que s’alliberi dels embassaments de La Llosa i Sant Ponç. Això ha fet que l’ACA hagi establert els mecanismes de compensació per mantenir les garanties d’abastament. La detracció de l’aigua de la depuradora de Manresa del sistema comportarà la repercussió a ICL del cost de modificar el règim de producció dels diferents recursos hídrics de la xarxa Ter-Llobregat, amb la finalitat d’incrementar la producció d’aigua dessalinitzada en un volum equivalent a les detraccions d’aigües depurades.

Una obra de més de 100 milions d'euros

El cost total de l’obra que s’haurà d’executar puja a 110 milions d’euros, dels quals ICL, com a principal beneficiària, n’assumirà pràcticament el 90%, tenint en compte que hi aportarà 98 milions.

En concret, i segons les últimes dades que es van facilitar, el cost de construcció pròpiament del nou col·lector és de 94 milions d’euros, dels quals 82,5 repercutiran a ICL Iberia. D’aquests, 30 milions l’empresa minera els anirà pagant a certificació a mesura que es vagin desenvolupant les obres, i la resta (52 milions d’euros), els avançarà l’Agència Catalana de l’Aigua, que els finançarà a 25 anys i a un interès del 3,5%, segons es va detallar quan es va signar l’acord de finançament. Pel que fa a les obres de construcció de la canonada que ha de bombar aigua entre l’estació depuradora de Manresa fins a Súria per ajudar a diluir la salmorra, tindran un cost de 15 milions d’euros, que en aquest cas seran finançats en la seva totalitat per ICL Iberia.

L’actual col·lector de salmorres, fet de fibrociment, es va començar a constuir el 1982, després de dècades d’intencions i projectes, i va entrar en funcionament al 1988.

Compartir l'article

stats