El ramal de Manresa a Súria del futur nou col.lector de salmorres tindrà un company de viatge que, alhora, pot ajudar a que la construcció de la nova canalització que condueix les aigües salobres de l'exploració minera fins al mar s'acceleri. La Generalitat ha aprovat recentment la declaració d'interès prioritari de l'execució d'una canonada d'impulsió per fer arribar les aigües regenerades de la depuradora de Manresa (aigües residuals que són tractades en aquesta planta) fins a les instal.lacions d'ICL Ibéria a Súria. Infraestructura que s'incorpora a la Planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya.

Es tracta d'una instal.lació que ha de portar el cabal necessari perquè l'empresa minera pugui fer efectiva al 100% l'activitat programada per a la fabricació del sal vacuum, un dels pilars de l'anomenat Pla Phoenix d'expansió de la factoria. I la declaració que ara en fa la Generalitat la situa com una infraestructura estratègica (i, en conseqüència, prioritària ), alhora que busca un efecte pragmàtic: compaginar les dues construccions per executar-les al mateix temps i amb un mateix traçat. D'aquesta manera, es vol rendibilitzar la feina i la incidència en el terreny, ja que són instal.lacions que van soterrades.

Aquest pas arrenca del Pla Director Urbanístic de la Mineria del Bages, que estableix que la Generalitat i ICL Iberia col·laborarien en la materialització del projecte estratègic i d'interès general, i en la promoció de les actuacions que fossin convenients per al seu desenvolupament a la comarca, «adequant-se als criteris de sostenibilitat social, econòmica i ambiental».

Aquest projecte, per a la seva materialització, requereix de dues infraestructures de transport d'aigua essencials: una canonada d'impulsió d'aigua regenerada que, des de la depuradora de Manresa, permeti aportar recurs de qualitat al nou centre productiu, i el nou col·lector de salmorres que permeti substituir l'actual i evacuar fins al mar les aigües salobres resultants de l'activitat minera. Es vol fer compatible la construcció de les dues infraestructures evitant disfuncions i impactes territorials.

La canonada d'impulsió d'aigües regenerades, la inversió de la qual assumeix íntegrament l'usuari (ICL) és essencial per garantir l'execució de tot el projecte, i és la que requereix en aquests moments d'una major col·laboració entre la Generalitat i l'empresa, segons han concretat fonts del Govern.

Aquesta instal.lació permetrà donar continuïtat a les actuacions derivades de l'acord de Govern de 4 d'agost de 2015, en virtut del qual es considera d'interès general el desenvolupament del Pla de la mineria del Bages i el manteniment de l'activitat industrial al Bages.