L'any 2004, el departament de Medi Ambient va donar per bona la restauració feta per Carbones de Berga SA (l'obra la va acabar Fecsa, la seva hereva, que posteriorment també va desaparèixer) a les mines de carbó a cel obert de Fumanya. Aquell any, l'administració va començar a tornar els avals que la indústria hauria hagut de dipositar per garantir que l'obra es fes igualment, tal com va informar llavors Regió7.

La restauració va tenir un cost de 2.103.542,36 milions d'euros. Fecsa va rebre ajudes públiques per valor de 820.982,53 euros. I la finança que va dipositar va ser de 510.860,29 euros. Els grans forats de Fumanya van afectar una superfície de 110 hectàrees.

La primera de les mines de Fumanya restaurades va ser la de Cascante, el 1996. Es va fer tapant el forat. El mateix que es va acabar fent, anys més tard, al coll de Pradell.

Tanmateix, les restauracions de les de Fumanya sud, Fumanya nord i Tumí van consistir a deixar els grans forats com estaven (alguns tenien 100 metres de fondària), els quals, quan plou s'omplen d'aigua. A Tumí es van muntar jocs que es van fer malbé. La restauració va consistir a plantar 65.000 pins i construir 6.300 metres de torrents per canalitzar les aigües. A més, es va fer hidrosembra en 140 hectàrees de la zona.