La Generalitat ha iniciat aquest divendres les obres de consolidació de l'antiga fàbrica Asland, l'actual Museu del Ciment, situada al paratge conegut com a Clot del Moro de Castellar de n'Hug. L'actuació, que tindrà una durada de 10 mesos, es centrarà en aturar el procés de degradació de les estructures industrials de la fàbrica que encara es conserven d'una forma íntegra.

En especial s'actuarà a la zona alta del complex, on el pas dels anys ha produït un deteriorament important de les estructures. Aquesta zona no és visitable però sí que és visible des de la plaça inferior. A més, es farà un desenrunat general arran dels col·lapses que s'han produït en els últims anys i que actualment afecten diverses zones.

Les obres tenen un cost de 497.447,96 d'euros i han estat finançades per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ha encarregat a l'INCASÒL la seva execució. El projecte ha estat redactat per l'Arquitecte Miquel Angel Sala Mateus i l'obra serà realitzada per l'UTE Valvia-Dipco en un termini de 10 mesos.

El projecte de consolidació de les estructures de la fàbrica és la continuació de l'actuació d'urgència que es va realitzar l'any 2018 després del col·lapse parcial del mur de la zona alta de la fàbrica Asland. L'objectiu principal d'aquesta actuació és acabar amb el deteriorament de la fàbrica Asland i garantir-ne la viabilitat de cara al futur com a equipament turístic. Cal recordar que la fàbrica Asland és un Bé Cultural d'Interès Nacional.

Les obres pretenen aturar la degradació de les estructures en peu i actuar en aquelles zones en que si es produís un col·lapse parcial d'alguna de les seves estructures afectaria zones adjacents que encara es conserven. Aquest és el cas de la part alta del complex on es rebien i on es descarregava la matèria prima (roca calcària i magres) que arribava amb vagonetes provinents de les pedreres situades més amunt de la fàbrica.

Actualment, la fàbrica berguedana acull el Museu del Ciment de Castellar de n'Hug, una de les seus del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. L'edifici de la fàbrica de ciment Asland va ser construït entre 1901 i 1904 després de que Eusebi Güell i altres socis fundessin a Barcelona la "Compañía General de Asfaltos y Portland, S.A. Asland", una societat dedicada a la fabricació del ciment pòrtland. La fàbrica va funcionar fins l'any 1975 quan es va traslladar la producció del ciment a una nova fàbrica construïda al turó de Montcada.

El conjunt de l'edifici té unes dimensions aproximades de 125x60 metres i es caracteritza per la seva disposició esglaonada adaptant-se al pendent natural del terreny. Això permetia aprofitar el desnivell i la força de la gravetat amb la finalitat d'estalviar energia per al transport del material al llarg de totes les fases de producció.