El PSC ha preguntat al Govern de la Generalitat quines són les inversions i els ajuts que ha destinat a la millora de les colònies industrials de la comarca durant els últims cinc anys.

La formació destaca que «el Govern té el compromís i l’obligació d’actuar i concedir ajuts propis, però també de vehicular-ne d’altres procedents de l’Estat o de la UE. Aquesta triple implicació ha de permetre, en primer lloc, preservar el patrimoni, tot seguit restaurar-lo, i finalment donar-li utilitat pràctica», manifesta el partit. A més, el grup assegura que «no pensem, només, amb uns edificis i conjunt d’habitatges buits. Hi volem vida, tant industrial, com artesanal, com de famílies».

Finalment, el partit diu que, un cop obtingui resposta, «emprendrà les iniciatives parlamentàries adients per implementar partides en el pressupost de la Generalitat, però alhora reclamar aportacions d’altres administracions per poder donar compliment al que s’havia planificat anys enrere».