L'Associació Universitària de Cerdanya (Aucer) que organitza la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà ha donat per iniciada una nova etapa de la cita acadèmica amb la celebració de la 21a edició, i obre una segona dècada en la qual encara tindran més pes les trobades professionals.

Una vegada tancat el balanç d'aquesta última edició, l'Aucer ha xifrat en 400 els alumnes que hi han passat, dels quals més de la meitat hi han pres part des de les trobades sectorials, com ara la Jornada de la Professió Mèdica del Col·legi de Metges de Barcelona, o la del Col·legi de Farmacèutics de Girona. L'assoliment d'aquesta xifra d'alumnes ha empès els responsables de l'Aucer a fer-ne un balanç positiu. En aquest sentit, el seu president, Francesc Armengol, ha apuntat que «tota l'organització ha afrontat la d'enguany amb la mateixa il·lusió que si fos la primera i s'ha assolit l'objectiu principal de donar una nova embranzida al projecte». La nova embranzida que ha pres la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà també ha basat l'èxit en participacions de rècord en les activitats complementàries obertes al públic, com ara la Nit dels Estels, la qual va aplegar més de 300 persones a la cota 2.300 metres de la Tosa. Com és tradicional, l'organització ha lliurat els premis Aucer Vila de Puigcerdà, amb una dotació de 1.700 euros, a l'estudiant preuniversitari amb millor nota de la comarca, que ha estat Gerard Guerrero amb una nota de 9,2, i Amic Aucer, que ha recaigut en l'empresa local Trans Cerdanya.