? La Junta de 36 . Creada el 9 de juliol de 1713 per gestionar els afers de guerra i formada per dotze representants de cadascun dels tres braços -militar, reial i eclesiàstic. Havien d'aconsellar el consistori perquè prengués les decisions oportunes. La Junta de 36 es va dividir en les juntes de Guerra, Política, Mitjans i Provisions.

? La Junta de Guerra. Creada l'11 de juliol i formada per nou membres i presidida inicialment per Antoni Desvalls i de Vergós, marquès del Poal. S'encarregava de proposar al consistori el nomenament dels diferents càrrecs de la plana major dels regiments de l''xèrcit de Catalunya. També tenia competències en la creació de noves unitats, la contractació d'unitats ja formades, la reforma d'aquests i el cobriment de places vacants. Es conserva la part del seu Llibre de deliberacions fins a finals de 1713.

? La Junta de Mitjans. Creada l'11 de juliol i formada per 10 membres. S'encarregava de la hisenda i els recursos econòmics.

? La Junta de Provisions. Creada l'11 de juliol i formada per 10 membres. S'encarregava de comprar o confiscar tota mena de materials de guerra i boca. Es dividia en quatre subjuntes: grans, municions, vestits i armes. Hi trobem grans compres i comandes que mostren la importància del teixit industrial barceloní a l'època.

? La Junta de Política. Creada l'11 de juliol i formada per 5 membres. Tribunal de govern polític que vetllava pel bon funcionament de l'administració judicial al Principat de Catalunya. Eren competència seva el coneixement, el control, la creació i la divulgació de tots els papers que s'havien de fer públics. El 30 de juliol ordenava la creació d'un òrgan de premsa La Gazeta de Barcelona, impresa per Rafel Figueró.

? La Junta Secreta. Creada el 10 d'agost del 1713 i amb 6 membres. S'encarregava de la comunicació per part del general en cap Villarroel dels assumptes de caràcter confidencial.Era la via d'accés de les comunicacions més importants de la cort de Viena, provinents de Joan Francesc Verneda, secretari del Consell d'Aragó.

* Resum extret de les notes de l'autor del llibre, Francesc Serra