Eleccions europees: Ja pots saber si t'ha tocat ser a una mesa electoral a Manresa

En el sorteig s’han escollit un total de 738 persones, a les quals se’ls notificarà personalment que han estat elegits com a presidents, vocal primer, vocal segon, o bé suplent

Col·legis electorals de Manresa durant les eleccions catalanes 2024

Col·legis electorals de Manresa durant les eleccions catalanes 2024 / Mireia Arso / RG7

Redacció

Aquest migdia s’ha celebrat durant la sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Manresa, amb la presència de l’alcalde i regidors i regidores de tots els grups polítics d’aquest òrgan col·legiat, el sorteig públic de constitució de meses electorals per a les eleccions europees que se celebraran el pròxim 9 de juny. En aquest enllaç es pot consultar el cens i els resultats del sorteig, comprovar si se li ha designat formar part d'alguna mesa electoral o ser-ne suplent.

En el sorteig s’han escollit un total de 738 persones, a les quals se’ls notificarà personalment que han estat elegits com a presidents, vocal primer, vocal segon, o bé suplent. A Manresa hi haurà un total de 82 meses electorals, distribuïdes en 20 col·legis.

De les 738 persones escollides per sorteig, finalment a les meses només n’hi quedaran un terç (un president, un vocal primer i un vocal segon a cada mesa). Per a cadascun dels càrrecs també s’han designat dos suplents. Tant titulars com suplents s’hauran de presentar al seu col·legi el dia de les eleccions a les 8 del matí.

El cens electoral de Manresa per a aquests comicis és de 52.539 votants. D’aquests, han entrat al sorteig d’aquest matí un total de 40.454 persones, que són les que complien els requisits: tenir entre 18 i 70 anys, estar empadronats a Manresa i disposar del títol de batxillerat, FP2 o superior, en el cas dels presidents, o EGB, ESO, FP1 o superior, en el cas dels vocals.

La condició de membre de la mesa electoral té caràcter obligatori. Si la persona té cap excusa justificada documentalment que li priva d'acceptar el càrrec, disposarà de set dies a partir de la recepció de la notificació per presentar l'al·legació corresponent davant la Junta Electoral de Zona, situada als Jutjats de Manresa (carrer Arbonès, 29), en horari de 9 a 14.30 hores, o al telèfon 93 693 04 35. 

Si no es presenta per exercir les funcions que té assignades, les abandona sense causa legítima o deixa de complir sense causa justificada les obligacions d'excusa o avís que imposa la Llei Orgànica del règim electoral general, incorrerà en la pena d'arrest major i multa econòmica, segons estableix l'esmentada llei orgànica.