La producció de vi i most de la campanya 2018-2019 a l'Estat espanyol se situa de forma provisional en 49,2 milions d'hectolitres, segons el ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que aquesta setmana ha donat a conèixer les xifres extretes del Sistema d'Informació de Mercats del sector Vitivinícola (Infovi).

Es tracta de les dades resultants de les declaracions fetes pels operadors del sector al llarg del mes de novembre per part dels productors, que inclouen les dades acumulades des del principi de campanya.

En concret, les dades de producció de la campanya 2018-2019 reflecteixen, de forma provisional, una producció de 49,2 milions d'hectolitres, dels quals 44,4 milions de litres corresponen a la producció de vi, mentre que els 4,8 milions de litres restants cor-responen a la producció de most. Aquesta producció conjunta de most i de vi és superior en un 38,6% a la de la campanya anterior i supera en un 11,5% la mitjana registrada en cadascuna de les cinc campanyes anteriors de producció de vi i de most.

Pel que fa a la producció de vi, 16,3 milions d'hectolitres s'han declarat com a vi amb denominació d'origen protegida (DOP), 4,8 milions d'hectolitres com a vi amb indicació geogràfica protegida (IGP), 9,5 milions d'hectolitres com a vins varietals, i 13,8 milions d'hectolitres corresponen a la resta de vins.

En aquesta darrera campanya, el 55% de la producció declarada de vi i de most al conjunt de l'Estat espanyol es concentra a Castella-la Manxa.

El Sistema d'Informació de Mercats del Sector Vitivinícola es va posar en marxa l'1 d'agost del 2015, coincidint amb el començament de la campanya de verema i de producció 2015-2016. Aquest sistema per controlar la producció es compon d'un Registre d'Operadors del Sector Vitivinícola (Reovi) que està elaborat a partir dels registres que fan les comunitats autònomes i de les declaracions dels productors, en els quals han d'estar inscrits tots aquells operadors que estan obligats a realitzar les declaracions sobre la seva producció de vi i de most.

A través de mitjans electrònics, tant els productors com els magatzemistes del sector vinícola proporcionen mensualment les principals xifres de moviments i d'existències de vi i most que tenen lloc a les seves instal·lacions, amb excepció dels productors amb una producció mitjana de les quatre últimes campanyes inferior al nivell de 1.000 hectolitres. En aquest cas, els operadors només han de declarar a través d'Infovi les seves dades de producció i existències els mesos de desembre i agost.