El Banc d'Espanya adverteix que la població jove cada cop acumula menys riquesa

Des del 2008, el patrimoni dels menors de 35 anys ha passat de 100.000 euros a 20.000 euros

Imatge d'arxiu de dos joves

Imatge d'arxiu de dos joves / Ignasi Gómez

ACN

El Banc d'Espanya adverteix que els joves tenen ara menys capacitat d'acumular riquesa, d'estalviar i són més vulnerables econòmicament. L'Enquesta Financera de les Famílies publicada aquest dimarts revela que la riquesa de les llars no s'ha recuperat de la crisis financera, sobretot en el cas dels joves. Així doncs, les llars amb un cap de família menor de 35 tenien el 2022 una riquesa acumulada mediana de 20.000 euros, molt per sota dels 100.000 euros del 2008. La lleugera recuperació que hi va haver a partir del 2017 va quedar estroncada per la pandèmia: entre el 2020 i el 2022 la riquesa dels joves ha caigut un 26%, passant de 27.000 euros als 20.000 euros.

En canvi, en aquest període marcat per l'esclat de la covid, la riquesa neta mediana va créixer un 3,7%, sobretot en els majors de 55 anys que van passar de 180.900 euros a 189.400.

Si es compara amb les dades del 2008, les llars espanyoles tenen un patrimoni inferior al que tenien abans de la crisi financera: la mitjana actual se situa en els 142.000 euros, mentre que fa 14 anys era de 220.000 euros.

Alhora, l'informe reflecteix que les rendes que ingressen els menors de 45 anys s'han reduït entre 2019 i 2021, per l'impacte de la pandèmia. En canvi, a partir dels 45 anys pugen els ingressos en tots els grups.

Un dels impactes més clars de la vulnerabilitat econòmica és la dificultat per accedir a l'habitatge que queda reflectida per l'augment de l'edat d'emancipació. Segons l'informe, el 65,9% dels joves espanyols entre 18 i 34 anys residien a la llar familiar el 2022, 13 punts més que el 2008.

De la mateixa manera que ha caigut la riquesa entre els joves, també ho ha fet el patrimoni immobiliari. Des del 2011, la taxa de propietat de les llars més joves ha caigut de forma acumulada, passant del 69,3% al 31,8%. El descens és de 37 punts és una xifra molt per sobre del total de la població, on la caiguda ha estat d'una mica més de 10 punts.

De la mateixa manera, també ha caigut el valor mitjà de les propietats que posseeixen els joves. "Per a les llars joves, s'observa una acumulació menor de riquesa neta mitjana en relació amb l'acumulació observada per les cohorts prèvies", afirma l'informe que acompanya l'enquesta.

A banda dels joves, també acumulen menys riquesa neta les famílies on el cap de família és autònom i on no té formació universitària.

I és que el document també incideix en què l'educació és un determinant fonamental del nivell de renda: les famílies amb estudis per sota del batxillerat tenen una renda mitjana de 23.000 euros mentre que si tenen estudis universitaris arriba els ingressos arriben a 54.900 euros abans d'impostos.

Per situació laboral, el document destaca també la tendència decreixent des del 2005 de la riquesa neta en aquelles llars el cap de família de les quals era treballador per compte propi, el qual ha passat de 503.840 euros a 236.500 euros, fet que implica una reducció acumulada de gairebé el 50%.