El nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatges habituals es va situar en 1.359 en el segon trimestre, xifra el 8,9% inferior a la del trimestre anterior i el 24% per sota de la del mateix període del 2018, segons l'estadística d'execucions hipotecàries publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'objectiu principal d'aquesta estadística és oferir trimestralment el nombre de certificacions d'execucions hipotecàries iniciades i inscrites en els registres de la propietat durant el trimestre de referència. Estadística recorda que no totes les execucions d'hipoteca acaben amb el llançament (desnonament) dels seus propietaris.

En el segon trimestre es van iniciar 16.429 execucions hipotecàries, el 12% més que en el trimestre anterior i el 10,9% per sobre respecte un any abans. D'aquestes, 15.566 van afectar finques urbanes (on s'inclouen els habitatges) i 863, finques rústiques.

Les execucions hipotecàries sobre finques urbanes van pujar l'11,6% en relació amb el trimestre anterior, i el 10,4% respecte al segon trimestre del 2018.

Dins de les finques urbanes, 7.924 execucions van correspondre a habitatges, el 8% més en taxa intertrimestral i el 9,4% més en termes interanuals, i d'aquestes, 1.986 eren execucions sobre habitatges de persones físiques, l'1,6% menys que en el trimestre anterior, i xifra el 21,3% inferior a la del segon trimestre del 2018.

D'altra banda, dels habitatges de persones físiques, 1.359 són habitatges habituals de persones físiques i 627 no són residència habitual dels propietaris.

Persones jurídiques

Per la seva part, les execucions hipotecàries sobre habitatges de persones jurídiques van totalitzar 5.938 entre abril i juny, l'11,6% més que en el trimestre anterior i el 25,8% més que en el mateix període del 2018. Les execucions hipotecàries sobre habitatges van concentrar el 48,2% del total d'execucions hipotecàries en el segon trimestre d'aquest any.

El 8,3% del total d'execucions hipotecàries van ser habitatges habituals de persones físiques, el 36,1% va correspondre a habitatges de persones jurídiques i el 3,8% a altres habitatges de persones físiques.

Altres finques

Per la seva banda, les execucions hipotecàries d'altres finques urbanes (locals, garatges, oficines, trasters, naus, edificis destinats a habitatges, altres edificis i aprofitaments urbanístics) van representar el 41,5% del total.

El 27,6% de les execucions hipotecàries en el segon trimestre van ser sobre habitatges nous i el 72,4% sobre usades. El nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatges nous va augmentar el 35,7% en taxa anual i el d'usades l'1,9%.